kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej dzięki Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opublikowano .

W wyniku umowy zawartej w dniu 31 lipca 2012 r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez Starostę Żuromińskiego Janusza Welenca a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowanym przez Pana Tadeusza Nalewajka, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, otrzymał dotację celową na dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu.

Dotacja została wykorzystana przez szkołę do zakupu wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w zawodach technik rolnik, technik agrobiznesu, technik ekonomista. W skład zakupionych pomocy naukowych wchodzą: 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym i systemami operacyjnymi, notebook z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, projektor multimedialny, program komputerowy do planowania nawożenia. Wartość udzielonej dotacji wynosi prawie 28 000zł.

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg

Dzięki tej inwestycji szkoła wyszła na przeciw konieczności modernizacji pracowni praktycznej nauki zawodu zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia zawodowego oraz rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów.

Dzięki nowo zakupionym i posiadanym pomocom dydaktycznym uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu układania dawek pokarmowych, sporządzania planów nawożenia, komputerowej systemowej obsługi stada w zawodzie technik rolnik oraz przeprowadzania operacji finansowo-księgowych, płacowo-kadrowych, obsługi sprzedaży i sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS w zawodzie technik agrobiznesu.

Współczesny rolnik musi podnosić swoje kwalifikacje zawodowe z użyciem technik informatycznych. Tylko w ten sposób może korzystać z najnowszej wiedzy. Do zdobycia kwalifikacji zawodowych konieczne jest systematyczne korzystanie ze stron internetowych: Ministerstwa Rolnictwa, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, giełd towarowych i innych instytucji wspomagających rolnictwo. Konieczne jest pobieranie i wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną, posiadania umiejętności prowadzenia dokumentacji rachunkowej, korzystanie z nowości z zakresu agrotechniki, zootechniki, ekonomii itd. Bez tych umiejętności i otwartości na zmiany bycie dobrym rolnikiem nie jest możliwe.

Techniki informatyczne uławiają również współprace z placówkami oświatowymi w kraju i zagranicą, np.: The Organice Agricultural College w Rende w Danii, DGL AgroFood z Aschbomer w Niemczech, Krajową i Mazowiecką Izbą Rolniczą, Mazowieckim Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego, KRUS itd.

Współpraca ZSP w Zielonej i Starostwa Powiatowego w Żurominie z Ministerstwem Rolnictwa w ciągu ostatnich lat zaowocowały zakupem wielu maszyn rolniczych, ciągnika, pracownią internetową, modernizacją wyposażenia szkolnych obiektów produkcji zwierzęcej. Dziękujmy i liczymy na dalszą współpracę w celu podniesienia jakości kształcenia w naszej placówce.

Ireneusz Kramkowski

e-max.it: your social media marketing partner