kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miasta i miasteczka mazowieckie”

Opublikowano .

21 kwietnia 2016 roku Muzeum Małego Miasta Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu było gospodarzem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Miasta i miasteczka mazowieckie”. Jej celem było przedstawienie zróżnicowanych aspektów badań nad historią małych miast mazowieckich od średniowiecza do czasów współczesnych. 12 prelegentów przybyłych z różnych ośrodków uniwersyteckich oraz muzeów wygłosiło referaty z zakresu kultury materialnej, duchowej, umysłowej, mentalności i obyczajowości mieszkańców wybranych miast Mazowsza. Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor muzeum, Jan Rzeszotarski, witając uczestników, życzył wszystkim owocnych obrad. Zaproszenie do poprowadzenia konferencji przyjął profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz. Referat wprowadzający zatytułowany Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, geneza, działalność i plany na przyszłość wygłosił mgr Jerzy Piotrowski – kierownik bieżuńskiego muzeum, przybliżając zebranym instytucję, do której przybyli oraz jej rolę w środowisku lokalnym. Dr Alicja Dobrosielska z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, w swoim wystąpieniu Mury to za mało. Średniowieczne miasta i miasteczka Mazowsza pod naporem Prusów omówiła różne aspekty wzajemnego oddziaływania i przenikania się Mazowszan i Prusów. Kolejny prelegent, dr Leszek Zygner z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przedstawił w swoim wykładzie zatytułowanym Lokacje miejskie na północnym Mazowszu (ziemia zawkrzeńska) w późnym średniowieczu, początki miast północnomazowieckich, które właśnie wtedy powstawały. Wojciech Jerzy Górczyk z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wygłosił referat zatytułowany Topografia sakralna średniowiecznego Ciechanowa, w którym podjął próbę odtworzenia ciechanowskich, średniowiecznych obiektów sakralnych. Ostatnim wystąpieniem w przedpołudniowej sesji konferencji był wykład Daniel Siemiński, studenta Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zatytułowany Życie codzienne i zwyczaje robotnicze mieszkańców Żyrardowa w XIX wieku.

Fot. I. Kubińska - Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 21.04.2016r 9Fot. I. Kubińska - Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 21.04.2016r 26Fot. I. Kubińska - Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 21.04.2016r 41Fot. I. Kubińska - Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 21.04.2016r 59Fot. Z. Dobrowolski 7Fot. Z. Dobrowolski 23Fot. Z. Dobrowolski 24Fot. Z. Dobrowolski 38Fot. Z. Dobrowolski 52Fot. Z. Dobrowolski 69Fot. Z. Dobrowolski 77Fot. Z. Dobrowolski 95Fot. Z. Dobrowolski 104Fot. Z. Dobrowolski 121Fot. Z. Dobrowolski 126Fot. Z. Dobrowolski 134Fot. Z. Dobrowolski 141Fot. Z. Dobrowolski 144Fot. Z. Dobrowolski 149Fot. Z. Dobrowolski 154Fot. Z. Dobrowolski 158Fot. Z. Dobrowolski 165

Po przerwie kawowej, dr Radosław Lolo z Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku przybliżył stan badań i najpilniejsze potrzeby dotyczące Miast północnego Mazowsza w epoce wczesno nowożytnej. Mgr Aleksandra Lis, doktorantka Studium Doktoranckigo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, przybliżyła zebranym wyniki badań dotyczących Średniowiecznego Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. Kolejny prelegent, mgr Artur Makowski z Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu przedstawił różne aspekty Ochrony przeciwpożarowej w miastach i miasteczkach Mazowsza w XVIII wieku, zamykając w ten sposób drugą sesję konferencji. Miłym przerywnikiem dla gości przybyłych do naszego miasteczka była możliwość zwiedzenia bieżuńskiego muzeum oraz spaceru urokliwymi uliczkami Bieżunia. Sesję poobiednią rozpoczął wykład dr Sławomira Jakubczaka z Kancelarii Sejmu RP, Uroczystości publiczne epoki napoleońskiej w twierdzach Modlin i Serock omawiający szczegółowo sposoby przygotowania oraz przebieg tych uroczystości. Mgr Rafał Borkowski, doktorant z Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygłosił referat: Małe miasto pogranicza. Bieżuń w świetle inwentarza 1836 roku omawiając i analizując zawarte w nim zapisy. Mgr Robert Piotrowski z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu omówił Cechy charakterystyczne dawnych budynków mieszkalnych Sierpca. Ostatnim akcentem konferencji było wystąpienie mgr Adama Sokołowskiego z Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, zatytułowane Z dziejów ludności żydowskiej w Łomży w latach 1494 – 1942, w którym omówione zostały najistotniejsze aspekty życia i kultury ludności wyznania mojżeszowego w Łomży.

Konferencji towarzyszyły wystawa wydawnictw Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Goście, a szczególnie uczniowie bieżuńskiego Liceum Ogólnokształcącego mogli zapoznać się również z ofertą nowego kierunku oferowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztyna, jakim jest wojskowość.

Była to pierwsza tego typu konferencja naukowa przygotowana przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Jej pokłosiem będzie kolejny, 30. Numer Bieżuńskich Zeszytów Historycznych, w którym opublikowane zostaną wszystkie wygłoszone przez prelegentów materiały. Organizatorzy mają nadzieję, że kwietniowe konferencje naukowe w Bieżuniu na trwale wpiszą się w kalendarz badaczy i pracowników muzeów z całej Polski.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli przygotowanie konferencji, szczególnie Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy CEDROB S.A., Zbigniewowi Przywitowskiemu prezesowi firmy Złota Kurka Sp. z o.o., Henrykowi Grześkiewiczowi – właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, właścicielom ferm drobiu Państwu Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom oraz Krystynie i Stefanowi Lejmanom, a także Zbigniewowi Dobrowolskiemu za relacje fotograficzną.

Jerzy Piotrowski

e-max.it: your social media marketing partner