Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Nabór na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Opublikowano .

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie.

Główne obowiązki: Kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu żuromińskiego.

Wykształcenie: Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

- 5 lat stażu pracy Wymagania pożądane:

- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,

- doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,

- prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Żuromińskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa.

e-max.it: your social media marketing partner