kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Przyznano pomoc materialną uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Opublikowano .

W dniu 30 listopada 2012r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania pomocy materialnej uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Pomoc materialna w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 179,00 zł na jednego ucznia została przyznana 278 uczniom, w tym: 43 uczniom z Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie, 12 uczniom z Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu, 106 uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, 85 uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, 32 uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. Wypłata i rozliczenie pomocy materialnej nastąpi w szkole, do której uczęszcza uczeń.
e-max.it: your social media marketing partner