Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej budowy hali sportowej przy LO w Żurominie

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 9 900 694,16 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 8 413 040,04 zł

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”

W dniu 28 czerwca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”. Umowa została podpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika oraz Zarząd Powiatu Żuromińskiego, reprezentowany w osobach Starosty Żuromińskiego – Janusza Welenca, Wicestarosty Żuromińskiego – Mieczysława Olszlegiera, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żuromińskiego – Pani Ireny Brejny. Inwestycja realizowana będzie w latach 2010 – 2012 w ramach Działania 7.2 RPO WM 2007 – 2013 „Infrastruktura służąca edukacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Hala LO podpisanie umowy_001.JPGHala LO podpisanie umowy_002.JPGHala LO podpisanie umowy_003.JPGHala LO podpisanie umowy_004.JPG

Hala LO podpisanie umowy_005.JPGHala LO podpisanie umowy_006.JPG

e-max.it: your social media marketing partner