Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej LO Bieżuń

Opublikowano .

Obecni:
Młodzież, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Gości którzy przyjęli zaproszenie:

 • Pan Aleksander Domeradzki - Prezes  Bieżuńskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Pan Czesław Skowerski - Z-ca prezesa  Bieżuńskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Pana Janusz Welenc - Starosta Żuromiński
 • Pan kpt Marcin Dominiak reprezentujący Wojskowego Komendanta  Uzupełnień w Ciechanowie
 • Pana Jarosław Baca - Przewodniczący Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 • Rodzice uczniów szkoły w tym rodzice uczniów klas pierwszych

DSCF1095DSCF1104DSCF1127DSCF1132DSCF1137DSCF1138DSCF1139DSCF1141DSCF1143DSCF1148DSCF1158DSCF1162DSCF1164DSCF1171DSCF1178DSCF1180DSCF1187DSCF1190DSCF1191DSCF1193DSCF1196DSCF1216DSCF1234

Życzenia z Okazji ślubowania i DEN złożyli :

 • Starosta Żuromiński
 • Przedstawiciel WKU w Ciechanowie
 • Dyrektor szkoły
 • Przewodniczący Rady Rodziców LO w Bieżuniu
 • Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego LO w Bieżuniu

Życzenia nadesłali:

 • Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
 • Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń

Uroczystość przygotowali: 

 • Klasa II a LO w Bieżuniu z wychowawczynią Panią Renatą Sadowską
 • Samorząd Uczniowski LO w Bieżuniu
 • Janusz Skierski nauczyciel przedmiotu „edukacja obronna”


Życzenia dyrektora: „Solidna praca od podstaw na miarę swoich zdolności, wiedzy i posiadanych umiejętności jest dla Ojczyzny w cenie. Dla Jej dobra pracując budujemy własny dobrobyt i przyszłość następnych pokoleń. Nie efekciarstwo czy prywata a sumienna praca i takt pedagogiczny przynoszą satysfakcję z  bycia nauczycielem. Wydaje się iż Pedagog powinien być spełniony zawodowo gdy jego uczeń odnosi sukcesy .. te duże ale i te małe. W świetle fleszy stawiają nas  PUCHARY i nagrody ale każdy z nas najwięcej wzruszeń i spełnienia doznaje z tych maleńkich sukcesów pozostających często tajemnicą między uczniem a jego mistrzem. W dniu święta pracowników oświaty pragnę Państwu życzyć takiej sumienności i wytrwałości w wykonywaniu codziennej pracy aby tych wzruszeń i satysfakcji było coraz więcej. Życzę też dużo zdrowia, stabilizacji zatrudnienia, sukcesów w dalszym dokształcaniu i rozwoju zawodowym. Życzę też satysfakcjonujących płac i szczęśliwego życia osobistego.  Wszystkim pracownikom szkoły gratuluję dotychczasowych osiągnięć.”

Nagrody dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:

 • Pani Justyna Kalkowska - nauczyciel matematyki
 • Pani Lena Gulczyńska - nauczyciel języka niemieckiego
 • Pani Beata Kursa – nauczyciel opiekun internatu
 • Pani Grażyna Sadowska główna księgowa
 • Pani Bożena Dobies – pracownik obsługi
 • Pan Jarosław Gadecki – konserwator i palacz centralnego ogrzewania

 

e-max.it: your social media marketing partner