Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Zawody strzeleckie dla uczestników honorowego krwiodawstwa z broni palnej zakończone

Opublikowano .

W dniu 07 sierpnia 2016r. 45 Honorowych Dawców Krwi PCK mieszkańców powiatu żuromińskiego zgłosiło się do Punktu poboru krwi - Ambulansu RCKiK Warszawa ustawionego na terenie Caritas w Żurominie, w celu honorowego oddania krwi  oraz  udziału w  zawodach  strzeleckich LOK-10.

Lekarz med. Dawid Wiącek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, po zbadaniu 43 krwiodawców  zezwolił na pobrani   0.450 l   krwi  od   38 honorowych dawców krwi.

Po oddaniu  17,1 litrów krwi w Ambulansie R C K i K,  krwiodawcy uczestniczyli w zawodach strzeleckich LOK-10 o Puchar  Starosty Żuromińskiego - Pana  Jerzego Rzymowskiego.

Organizatorzy zawodów strzeleckich:

Starosta Żuromiński

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żurominie

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Żurominie

Redakcja Kuriera Żuromińskiego

Zarząd Rejonowego Klubu HDK - PCK w Żurominie.

Zwycięzcy  -  mężczyźni Honorowi Dawcy Krwi PCK

1. Krzywda Janusz                          42
2. Machnik Seweryn                        41
3. Gajewski Zbigniew                       40
4. Czachorowski Jacek                    39
    Markowski Marek                         39
    Zygadło Jakub                             39
7.  Milewski Mirosław                       38
8.  Krzywda Marcin                          36
     Dawid Stawicki                           36
10. Drygas Tomasz                          33
11. Kosakowski Włodzimierz            32
12. Więckowski Marek                      31
13. Potorski Marcin                           30
      Baranowski Dawid                      30
15. Stachowicz Rafał                         29
      Gajewski Piotr                             29
17. Bednarczyk Paweł                       28
      Krzywda Mariusz                        28
19. Brdak Dariusz                             27
20. Sugajski Dawid                           26
21. Chmielewski Marcin                    25
      Żulewski Michał                          25
23. Stawicki Paweł                            24
      Grzywiński Mateusz                    24
25. Marzec Ireneusz                         23

Zwycięzcy – kobiety Honorowi Dawcy Krwi  PCK  

1. Renata Figurska-Brdak                 35 pkt.
2. Karolina Wyżlic                              24
3. Elżbieta Baranowska                     20
4. Sylwia Kosin                                  15

Honorowi Goście Zawodów Strzeleckich LOK-10:    

Kobiety: 

1.  Agnieszka Cyran              35 pkt. -    Powiatowy Inspektor Sanitarny

Mężczyźni:

1.  Wojciech Mync                 37 pkt.  -    Zarząd Klubu HDK-PCK  Żuromin 
2.  Ireneusz Rejmus              35         -    V-ce Starosta Żuromiński
     Piotr Gulczyński                35         -    Prezes Oddz. Rejon. PCK Żuromin
     Dawid Wiącek                   35         -    Lek. med. RCK i K Warszawa

Zwycięzcy turnieju strzeleckiego – Honorowi Dawcy Krwi PCK z powiatu żuromińskiego otrzymali wspaniałe puchary i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, wręczone przez Wicestarostę Żuromińskiego Pana Ireneusza Rejmusa oraz Panią Agnieszkę Cyran V-ce Prezes Oddziału Rejonowego  PCK w Żurominie.

Wszyscy uczestnicy akcji honorowego krwiodawstwa otrzymali za udział w zawodach strzeleckich Okolicznościowe Dyplomy i  Statuetki.

Organizator Poboru Krwi: Jerzy Bucholski - Prezes Klubu HDK – PCK                                                                                                                                         

Sędzia Główny Zawodów: Józef Klochowicz - Sędzia II klasy PZSS

Autor fotografii:  Józef  Klochowicz

100 9271100 9272100 9273100 9274100 9275100 9276100 9277100 9278100 9279100 9280100 9281100 9282100 9283100 9284100 9285100 9286100 9287100 9288100 9289100 9290100 9291100 9292100 9293100 9294100 9295100 9296100 9297100 9298100 9299100 9300100 9301100 9302100 9303100 9304100 9305100 9306100 9307100 9308100 9309100 9310100 9311100 9312

e-max.it: your social media marketing partner