Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

XIII edycjiaogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich

Opublikowano .

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe i inne.

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.

W XIII edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2011 r. i pierwszej połowie 2012 r.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 października 2012 r. na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem Sposób na Sukces.

e-max.it: your social media marketing partner