Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Odbiór techniczny przebudowanych dróg w Siemiątkowie

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu „MINI RONDO” w m. Siemiątkowo”. W dniu 29 listopada 2011r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski 06-450 Glinojeck Ul. Nadrzeczna 12, która zrealizowała niniejsze zadanie za łączną cenę brutto 2 393 442,33 zł.

Siemiatkowo 2011 odb tech_001.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_004.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_006.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_027.JPG

Siemiatkowo 2011 odb tech_035.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_038.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_040.JPG

Zakresem robót inwestycja objęła m.in. przebudowę dróg powiatowych Nr 4635W oraz 4638W na łącznym odcinku 1 671,60 mb wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu „MINI RONDO”, nowe oznakowanie na przebudowanych odcinkach dróg, budowę chodnika o łącznej długości 1 800,50 mb a także wykonanie kanalizacji deszczowej.

Inwestycja ta realizowana była w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, uzyskując dofinansowanie w wysokości 1 196 721,00 zł co stanowi 50% wartości inwestycji. Zdanie to realizowane było w ramach partnerstwa samorządów powiatowego i gminnego, uzyskując pomoc finansową Gminy Siemiątkowo w kwocie 164 000,00 zł.

e-max.it: your social media marketing partner