Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Dodatkowe środki na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie żuromińskim

Opublikowano .

Na wniosek Starosty Żuromińskiego Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał z rezerwy kwotę 319,1 tys. zł na realizację 2 programów specjalnych przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Łączna kwota środków dla powiatu żuromińskiego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi 8 790,9 tys. zł.
e-max.it: your social media marketing partner