kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Zakręć się tu i tam, i nakręć innych

Opublikowano .

Akcja „Zakrętki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie …” po raz pierwszy zorganizowana została w roku 2008 przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz wolontariuszy z całej Polski. Celem akcji jest uświadomienie ludziom, iż poprzez mały czyn, jakim jest zbieranie zakrętek, można zarazem pomóc przyrodzie oraz poprawić życie niepełnosprawnym dzieciom. Akcja polega na zbieraniu wszystkich plastikowych zakrętek typu z produktów spożywczych, a także tych z produktów chemicznych i przemysłowych posiadających oznaczenie PP, PE lub „trójkącik ze strzałek”.

W lutym 2012 r. Biblioteka Publiczna w Żurominie otrzymała formalne potwierdzenie swojego statusu w Akcji jako punkt zbiórki – jeden z dwudziestu dwóch w Polsce (aktualnie mamy około 100 kg zakrętek). Naszym koordynatorem jest Pan Karol Matuszewski z Torunia. Po bardziej szczegółowe informacje należy zwracać się do biblioteki bądź też wolontariuszy GOOD ANGELS.

Zebrane zakrętki trafiają do firm recyklingowych a pieniądze uzyskane podczas akcji w całości przeznaczane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. Informacje o dotychczasowych sukcesach akcji znajdziecie Państwo pod adresem: www.zakretki.info/podstrona/widok/15/Historia%20Akcji.html

Akcja ciągle się rozwija i wzbogacana jest o nowe inicjatywy. W lutym 2012 roku ustanowiona została Fundacja Bez Tajemnic w Krakowie KRS: 0000410935 , której cele statutowe zostały zdecydowanie rozszerzone.

Wyciąg ze statutu "Fundacji Bez Tajemnic” :

§ 7: Celem Fundacji jest:

1. działalność charytatywna w zakresie pomocy niepełnosprawnym dzieciom;

2. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

3. promocja i o0rganizacja wolontariatu;

4. niesienie wsparcia osobom starszym;

5. działalność na rzecz rozwoju i ochrony kultury, sztuki i dóbr narodowych;

6. działalność na rzecz rozwoju i promocji sportu;

7. promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia;

8. promocja ekologii i ochrony środowiska w tym recyklingu odpadów;

9. wspieranie rozwoju integracji europejskiej;

10. ochrona praw dziecka;

11. udzielanie pomocy domom dziecka oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego;

12. działalność na rzecz rozwoju tolerancji i akceptacji w społeczeństwie;

13. działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

14. niesienie pomocy osobom dotkniętym trudno uleczalnymi schorzeniami;

15. niesienie pomocy oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne;

16. wspieranie merytoryczne i finansowe osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych;

17. pomoc finansowa organizacjom studenckim na realizację ich celów statutowych;

18. tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji medycznej, funkcjonalnej i psychicznej osób niepełnosprawnych;

Regina Kwiatkowska
Koordynator Wolontariatu Biblioteka Publiczna w Żurominie

e-max.it: your social media marketing partner