Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Podpisanie aneksów do porozumień dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2016

Opublikowano .

W dniu 15 stycznia 2016 r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Jackiem Folborskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Jaromirem Skrzypeckim Porozumienia w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żuromińskiego. W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5869,2093 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2172,4189 ha. Stawa za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi w Nadleśnictwie Dwukoły 14,15 zł, natomiast w Nadleśnictwie Lidzbark 14,50 zł.
e-max.it: your social media marketing partner