kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego "Mołdawia nieznana"

Opublikowano .

2 czerwca 2015 roku w rezydencji Ambasadora Mołdawii w Warszawie przy ulicy Imielińskiej 1 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Mołdawia nieznana” zorganizowanego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Oddział w Bieżuniu, połączona z wystawą pokonkursową. Konkurs był imprezą towarzyszącą wystawie zatytułowanej „Mołdawia znana i nieznana”, której otwarcie odbyło się w bieżuńskim muzeum 14 lutego 2015 roku. 

Na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Mołdawii w Warszawie Pana Iurie Bodruga, który objął konkurs honorowym patronatem, młodzi artyści wraz z opiekunami plastycznymi i fundatorami nagród przybyli do stolicy, by wziąć udział w tej niepowtarzalnej uroczystości.  W skład delegacji weszli Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski z małżonką, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Marek Cimochowski, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski oraz redaktor naczelny „Kuriera Żuromińskiego” Adam Ejnik.  Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani pięknymi nagrodami ufundowanymi przez firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wręczonymi przez Ambasadora, Starostę oraz Burmistrza.

Podczas spotkania kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski przybliżył zebranym intencje organizatorów, wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącego mu konkursu, dziękując serdecznie gospodarzom za zaproszenie, wszystkim ponad 100 uczestnikom za udział oraz pogratulował laureatom ich pięknych prac. Głos zabrał również Ambasador Bodrug, wyrażając radość z powodu tak licznego udziału, tylu polskich dzieci w konkursie dotyczącym Mołdawii, jej tradycji i kultury oraz podziękował organizatorom za przybliżenie zwiedzającym bieżuńską placówkę muzealną Jego rodzinnego kraju. Spotkanie zakończyło się zwiedzeniem rezydencji Ambasadora, wspólnymi zdjęciami oraz słodkim poczęstunkiem.

Poniżej publikujemy fragmenty protokołu Jury Konkursu plastycznego:

Komisja przyznała następujące nagrody:

I. Kat. 5-9 lat:

I miejsce – Natalia Banaszek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

II miejsce – Amelia Rybicka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Klaudia Karolak, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

Wyróżnienie ex aequo

– Julia Kubanek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

– Karol Sznajderowicz, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

II. Kat. 10-12 lat:

I miejsce – Michał Moskal, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

II miejsce – Marta Kempkowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Natalia Bojarska, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sławęcinie,

Wyróżnienie ex aequo

– Wiktoria Moskal, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

- Krystian Staniszewski Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

III. Kat. 13-19 lat:

I miejsce – Patryk Kotkiewicz, ZS nr 1 w Mławie,

II miejsce – Daniel Matuszelański, Gimnazjum nr 121 w Warszawie,

III miejsce – Filip Stelmański, Gimnazjum im. E. Żółtowskiego w Mochowie,

Wyróżnienie ex aequo

– Julia Bajerska, Zespół Szkół Katolickich we Włocławku,

– Barbara Bucholska, Gimnazjum nr 121 w Warszawie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Szymańskiemu –burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń za sfinansowanie podróży laureatów konkursu do Warszawy, Henrykowi Grzeskiewiczowi – prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia za ufundowanie poczęstunku uczestnikom wyjazdu oraz wiceprezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniewowi Dobrowolskiemu za wykonanie dokumentacji fotograficznej całej uroczystości.

Jerzy Piotrowski
kierownik Oddziału w Bieżuniu
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

 P1510007P1510010P1510015P1510016P1510019P1510020P1510030P1510035P1510036P1510037P1510044P1510048P1510049P1510056P1510068P1510071P1510079P1510082P1510092P1510094P1510099P1510100P1510103P1510104P1510105P1510107P1510109P1510113P1510114P1510118P1510119P1510120P1510122P1510124P1510126P1510129P1510130P1510142P1510158P1510168

e-max.it: your social media marketing partner