Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Informacja dotycząca dokonywania czynności związanych z rejestracją pojazdów przez pełnomocników

Opublikowano .

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, z oryginalnym podpisem, lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, z n/w zastrzeżeniami.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo:
  • Upoważniające wyłącznie do odbioru dokumentów (np. dowodu rejestracyjnego), poświadczone notarialnie (dotyczy miejscowości, w których jest kancelaria notarialna - wyłącznie gmina i miasto Żuromin) lub przez uprawniony organ administracji publicznej, tj. wójta lub burmistrza (dotyczy miejscowości, w których nie ma kancelarii notarialnej - miasto i gmina Bieżuń oraz pozostałe gminy powiatu żuromińskiego);
  • Udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Jeżeli jest kilku współwłaścicieli pojazdu, to czynności związanych z rejestracją może dokonać wyłącznie właściciel upoważniony (pełnomocnik) przez pozostałych współwłaścicieli.
UWAGA: Pełnomocnik ustanowiony do rejestracji winien posiadać ze sobą własny dowód osobisty oraz właściciela(i) pojazdu.
e-max.it: your social media marketing partner