Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Polityka społeczna


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
Konsultacje społeczne projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030
Program "Rodzina 500 plus" oraz Program "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy'' (RKO)
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROGRAMACH
Zostań rodziną zastępczą
Dofinansowanie na koordynatora pieczy zastępczej w PCPR w Żurominie
Statystyki Powiatowego Urzędu - marzec 2018
Zbiórka żywności pod hasłem "TAK POMAGAM!"
Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej
Trening pracy dla uczestników projektu "Równe szanse"
Statystyki Powiatowego Urzędu - styczeń 2018
Statystyki Powiatowego Urzędu - luty 2018
Statystyki Powiatowego Urzędu - grudzień 2017
Warsztaty umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Równe szanse"
Konferencja pn. "Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami"
Statystyki Powiatowego Urzędu - listopad 2017
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
Europejskie Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017
Wyjazd do teatru dla uczestników projektu "Równe szanse"
Statystyki Powiatowego Urzędu - październik 2017
Informacja o diagnozie uczestników projektu w PCPR w Żurominie
Statystyki Powiatowego Urzędu - wrzesień 2017
Legitymacje niepełnosprawnych na nowych zasadach
Pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD" w PCPR w Żurominie
Podpisanie umowy udziału w projekcie "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy za miesiąc luty 2017
Drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie
Projekt aktywizacyjny "Bliżej rynku pracy"
Fundacja Znajdź Pomoc
Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2016
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych-projekt Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
I Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego na lata 2015-2019 powołana
Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego
Dopalacze - Gdzie szukać pomocy
Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2015
Dodatkowe środki finansowe na zakup samochodu dla WTZ w Żurominie
Spotkanie integracyjne - projekt Równe Szanse
PIKNIK INTEGRACYJNY W RAMACH PROJEKTU „RÓWNE SZANSE”
„AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II – 2014
Spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse”
Projekt "WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS III"
Warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych
Konkurs na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie rozstrzygnięty
Kurs rękodzieła w ramach projektu "Równe szanse"
10-dniowy wyjazd szkoleniowy w ramach projektu „Równe szanse”
Piknik integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse”
Dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie
Dodatkowe środki na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie żuromińskim
Zaproszenie na spotkanie z Barbarą Rosiek
Ulotka - gdzie szukać pomocy w powiecie żuromińskim w przypadku przemocy w rodzinie
II edycja Konkursu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Starosta Żuromiński ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Badzynie w 2013 roku
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25 lutego  2 marca 2013 r.
Paczki dla dzieci z domów dziecka od pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie
Zbiórka żywności
Spotkanie integracyjne ramach projektu EFS "Równe szanse"
Prośba o zorganizowanie paczek dla dzieci w domach dziecka
DZIĘKUJĘ, NIE BIORĘ!
4-dniowe warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych będących pod pieczą Centrum
Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych w ramach projektu Równe Szanse
Obóz letni dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo
Wsparcie osób bezrobotnych w powiecie
Starosta Żuromiński ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Bądzynie
Spotkanie wigilijne w Warsztatach Terapii Zajęciowej
DZIEŃ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO W ŻUROMINIE
IDĄ ŚWIĘTA...
Spotkanie integracyjne w ramach projektu EFS "Równe szanse"
Wycieczka integracyjno-edukacyją do Torunia dla wolontariuszy, rodzin zastępczych i ich wychowanków
Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych
Piknik integracyjny w Konopatach
WARSZTATY "MĄDRY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO"
Kurs z zakresu aktywnych form połączonych z autoprezentacją
Aktualna oferta Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie
Spotkanie wolontariuszy
Akcja "Pogodne Lato"
Dodatkowe środki finansowe dla osób niepełnosprawnych w powiecie żuromińskim
Program rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim w 2011 roku
Środki na rehabilitację społeczną i zawodową dla osób niepełnosprawnych w 2011r. podzielone
Podział środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych
Wsparcie dla osób będących ofiarami przestępstw