Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Fundusze Unii Europejskiej


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
Konkurs na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych
Podsumowanie realizacji RPO i PROW w powiecie żuromińskim w latach 2007-2013
Informacja o naborze 1.5 RPO - MJWPU
Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu
ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.4 PO KL
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
Podpisanie umowy na realizację budowy światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Mazowsza
Nabór RPO WM - Działanie 4.2
Dot. konkursu w ramach Działania 4.2 RPO WM
Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL
Konkurs w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL
Nabór RPO WM - Działanie 1.5
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL
MJWPU ogłasza konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.5
MJWPU ogłasza konkursy w ramach Działania 6.2 RPO WM
Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu
Powiat żuromiński sięga po kolejne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 4.2 RPO WM
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 9.4 POKL
Działanie 6.2 PO KL - ogłoszenie o konkursie
Działanie 4.2 RPO WM - ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL
konkurs w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL
PO KL - nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1
Nabór PO KL - Działanie 9.1.2
Działanie 9.2 PO KL - ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 2.2 RPO WM
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.4
Szpital Powiatowy w Żurominie otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu
Poddziałanie 9.1.1 PO KL - ogłoszenie o konkursie
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.2
PO KL - nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1
Działanie 7.4 PO KL - ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL
Nabór wniosków w ramach Działania 8.1.2 PO KL
Dofinansowanie projektów innowacyjnych-testujących w ramach PO KL zgodnych z celami Priorytetu VIII
Informacja dot. planowanego naboru w ramach Działania 8.1.2 PO KL
Nabór wniosków w ramach Działania 5.1 RPO WM
Informacja dot. planowanego naboru w ramach Działania 7.2.1 POKL
Uruchomienie strony internetowej projektu informatyzacji urzędów
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 9.2 POKL
Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce"
Informacja dot. planowanych naborów w ramach Działań 1.6 i 1.7 RPO WM
Bezpłatny projekt edukacyjny dla młodzieży
Poddziałanie 9.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Działanie 9.3 PO KL - ogłoszenie konkursu
Działanie 1.5 RPO WM - ogłoszenie konkursu dla małych przedsiębiorstw
Nowe szanse na przyszłość dla uczniów liceów ogólnokształcących powiatu żuromińskiego
Podpisanie umów na informatyzację urzędów
Poddziałanie 8.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Poddziałanie 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.8 i 2.3
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL
Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 i 4.2 RPO WM 2007-2013
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL
Poddziałanie 8.1.3 PO KL
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Priorytetu IX PO KL
Priorytet VII PO KL - ogłoszenie konkursu
Projekty innowacyjne - Priorytet VIII PO KL i nabór wniosków - Poddziałanie 8.1.2 PO KL
Fundusze unijne
Środki finansowe na upowszechnianie edukacji przedszkolnej
Środki finansowe na kształcenie kadry oświatowej
Fundusze unijne z przeznaczeniem dla uczniów, pracowników i przedsiębiorstw
Fundusze unijne na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Projekty RPO
Projekty POKL