Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Plan Inwestycyjny i Plan Finansowy Szpitala Żuromińskiego na 2011r. zatwierdzony

Opublikowano .

Podczas VII sesji w dniu 26 kwietnia 2011r. Rada Powiatu Żuromińskiego zatwierdziła Plan Inwestycyjny i Plan Finansowy na 2011r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Po rozpoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdziła także sprawozdanie finansowe SPZZO w Żurominie na 2010r.
e-max.it: your social media marketing partner