kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

II międzyszkolny etap Konkursu Języka Niemieckiego „Mein Lieblingsfach DEUTSCH”

Opublikowano .

13 czerwca 2014 r. w budynku Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół w Siemiątkowie odbył się drugi międzyszkolny etap Konkursu Języka Niemieckiego „Mein Lieblingsfach DEUTSCH”. Konkurs skierowany był do uczniów klas III gimnazjum. Udział w konkursie był dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

  • zainteresowanie uczniów gimnazjum językiem niemieckim oraz rozpowszechnianie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego;
  • kształtowanie postawy tolerancji oraz otwartości wobec innych narodów, ich kultury oraz języka;
  • mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych;
  • rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe oraz możliwość osiągnięcia sukcesu;
  • promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka niemieckiego z Zespołu Szkół w Siemiątkowie oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu- p. Izabela Chabowska-Rakowska oraz p. Ewelina Dylągowska. W drugim etapie konkursu udział wzięło 8 uczniów z powyższych szkół. Laureatami konkursu zostali uczniowie ZS w Siemiątkowie: I miejsce- Mariusz Szlom; II miejsce- Klaudia Wysocka; III miejsce- Alicja Klimowska. Nagrodzeni uczniowie otrzymali upominki książkowe ufundowane przez wydawnictwo LEKTORKLETT oraz Pendrive i pamiątkowe długopisy ufundowane prze firmę IgaDRUK z Żuromina.

Organizatorzy:
Izabela Chabowska-Rakowska
Ewelina Dylągowska

DSCN2406

e-max.it: your social media marketing partner