kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Projekt partnerski firmy SOLVA S.C. oraz powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Firma SOLVA S.C. oraz Powiat Żuromiński przygotowały w partnerstwie wniosek o dofinansowanie projektu ”Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie” w ramach działania 9.2 PO KL. W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 133 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Wartość projektu wynosi 814 078,28 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 701 518,28 zł.
W ramach projektu planowane są:
  1. dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, w tym: zajęcia z informatyki, grafiki komputerowej, kurs inżynierii projektowania komputerowego, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz warsztaty z przedsiębiorczości,
  2. dodatkowe zajęcia zawodowe, tj. kurs fotografii cyfrowej,
  3. doradztwo edukacyjno-zawodowe
  4. praktyki i staże zawodowe w branżach: informatycznej, samochodowej i handlowej.
Przygotowany w partnerstwie wniosek przeszedł  pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej i został skierowany do dofinansowania. W chwili obecnej trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
e-max.it: your social media marketing partner