Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Starosta Żuromiński ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Bądzynie

Opublikowano .

W dniu 01 lutego br , na wniosek Pani Dyrektor Marzeny Brydzińskiej, Starosta Żuromiński ustalił w drodze zarządzenia średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. Kwota ta wynosi 2 512 zł .Zarządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a zacznie obowiązywać od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.
e-max.it: your social media marketing partner