Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Zakończenie prac w terenie przy drodze powiatowej Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Zakończyły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” – współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

W dniu 27 września 2011r. dokonano technicznego odbioru inwestycji, której Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa, która zrealizowała niniejsze zadanie za kwotę 3 969 635,62zł, (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 62/100).

droga1.JPGdroga2.JPGdroga3.JPGdroga4.JPG

droga5.JPGdroga6.JPG

e-max.it: your social media marketing partner