Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na opracowanie projektu przebudowy mostu w Chraponii

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 25 września 2013 r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska – gr. woj. – Chrapoń – Lutocin” z firmą Biuro Projektowo-Konsultingowe ,,MOSTY PŁOŃSK” S.C., ul. Wspólna 14, 09-100 Płońsk, za  cenę brutto w wysokości: 44.280,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).
e-max.it: your social media marketing partner