kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

KONKURS PLASTYCZNY NA POCZTÓWKĘ BOŻONARODZENIOWĄ - 2011

Opublikowano .

Wychowawcy świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie oraz Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych (w systemie polskim) oraz dzieci skupione przy Polskim Domu Kultury ADSUM w Coventry (UK) do udziału w X edycji Konkursu Plastycznego na Pocztówkę Bożonarodzeniową.

Cele konkursu:

- Podtrzymywanie tradycji wysyłania życzeń świątecznych

- Poznawanie różnych technik plastycznych

- Rozwijanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej

- Zachęcanie uczniów do aktywności na rzecz osób potrzebujących pomocy

- Integrowanie uczniów, rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0 – VI (w Coventry dzieci w wieku 6 – 13 lat)

2. Każde dziecko może wykonać 1 kartkę formatu tradycyjnego (10/15 cm).

3. Prace powinny być estetyczne, wykonane samodzielnie, dowolną techniką, według własnego pomysłu.

4. Każda praca powinna zawierać osobną metryczkę z informacją o autorze (imię, nazwisko, klasa, szkoła, a w Coventry: imię, nazwisko, wiek)

5. Prace prosimy nadsyłać do dnia 01.XII.2011 r. na adres: Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie, ul. Warszawska 4, 09 – 300 Żuromin (Poland).

6. Najważniejsze kryteria oceny prac: samodzielność i estetyka wykonania, pomysłowość i oryginalność formy.

7. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie bądź listownie.

ZGŁOSZONE PRACE WEZMĄ UDZIAŁ W AUKCJI NA CEL CHARYTATYWNY zorganizowanej przez Szkołę nr 53 im. gen. Zaruskiego w Warszawie. Z nadesłanych prac zostanie przygotowana wystawa dostępna publicznie w holu Biblioteki Publicznej w Żurominie. Dla najciekawszych prac przewidujemy nagrody. Zachęcamy gorąco do uczestnictwa w konkursie. Patronat na konkursem w I etapie sprawuje pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński.

Regina Kwiatkowska
Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

e-max.it: your social media marketing partner