Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Informacja nt. sesji Rady Powiatu Żuromińskiego w dniu 26 marca 2020r.

Opublikowano .

Niniejszym informuję, że zaplanowana na dzień 26 marca 2020r. na godz. 12.00 Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego odbędzie się.

Podjąłem decyzję o wykluczeniu publiczności i prasy z udziału w Sesji Rady. Decyzja ta podyktowana została troską o zdrowie mieszkańców i mieszkanek w związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań na koronawirusa. Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, proszę przekazać za pośrednictwem Radnych.

Najbliższe posiedzenie Rady mieszkańcy i mieszkanki mogą śledzić przebieg za pośrednictwem transmisji video, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na stronie www.bip.zuromin-powiat.pl w zakładce Transmisje Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego

Mirosław Różański

e-max.it: your social media marketing partner