Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD" w PCPR w Żurominie

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w 2017 roku realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” adresowany do osób niepełnosprawnych. W bieżącym roku Powiat Żuromiński zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 69 438 zł.

pfron

Program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  •  Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie  informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym

od 1 maja do 30 sierpnia 2017r. – Moduł I oraz

od 1 września do 10 października 2017r. – Moduł II

Szczegółowe informacje o programie „Aktywny Samorząd" oraz wnioski dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27 oraz na stronie internetowej  www.pcpr-zuromin.pl

e-max.it: your social media marketing partner