Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Ogłoszenia i informacje


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023
XV edycja Konkursu Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021
Dzień Babci - Dzień Dziadka
Wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku posiadających zezwolenie Wojewody Mazowieckiego
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022
Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych informacji o systemie KREPTD
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu żuromińskiego
ROZPORZĄDZENIE NR 37 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego oraz żuromińskiego
Apel o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie
Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego
PILNE!!! Komunikat dotyczący innego obornika niż pomiot kurzy
Konsultacje społeczne - w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żuromińskim na lata 2021-2023
Dodatkowy nowy numer telefonu do Wydziału Komunikacji i Transportu
Pełne serduszko nakrętek przed urzędem
Ankieta dotycząca zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa
Powiat Żuromiński nadal w żółtej strefie
Dopisz się do Rejestru Danych Kontaktowych
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego - samochód Opel Astra Classic II
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Życzenia Starosty Żuromińskiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 2020
Podziękowanie
Obwieszczenie o IV przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego
Zmiany w Inspekcji Sanitarnej
Informacja nt. sesji Rady Powiatu Żuromińskiego w dniu 26 marca 2020r.
Zarządzenie Starosty Żuromińskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez urząd w związku z zapobieganiem zarażeniom koronawirusem
System kolejkowy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zamknięta dla czytelników
Obwieszczenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego
INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIU ROBÓT GEOLOGICZNYCH
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu żuromińskiego
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020
Zaproszenie do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Żuromiński
KONKURS: WOLONTARIUSZE Z MAZOWSZA POKAŻCIE SIĘ
Zamknięcie apteki w żuromińskim szpitalu
Ogłoszenie Starosty Żuromińskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Poznajemy kulturę Mazur”
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online
Pociąg "Słoneczny"
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym
Dzień otwarty w Biurze Powiatowym ARiMR w Zielonej - eWniosekPlus
To już ostatni moment – załóż Profil Zaufany i wyślij JPK_VAT
Bezpłatne badania mammograficzne w Żurominie
Giełda rolna Agro-Market24
Ruszają konsultacje Polityki Spójności po 2020 r.
Nowa ustawa o prawie wodnym
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie żuromińskim w 2018 roku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie poszukuje prelegentów na konferencję
e-Składka – proste płatności do ZUS
Komendant Główny Policji określił terminy i limity przyjęć do służby w Policji w IV kwartale 2017 roku dla garnizonu mazowieckiego
Informacja o utrudnieniach w ruchu na drogach powiatowych
Statystyki Powiatowego Urzędu - czerwiec 2017
Bezgotówkowe płatności w Starostwie Powiatowym w Żurominie
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców
Apel do hodowców drobiu
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019
Informacja dla krwiodawców
Ogłoszenie - przyjmowane pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego szpitala w Żurominie
Służba Celna ostrzega - zatruty alkohol
Bezpłatne nauki gry na instrumentach dętych
Ogłoszenie Starosty Żuromińskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
Projekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”
Konkurs na kandydata na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie
RUSZAJĄ STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY- SKORZYSTAJ Z SZANSY!
Startuje 3.edycja kampanii społecznej "Mistrzowie w pasach"
Stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
Stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
Konkurs na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych
Targi Pracy i Edukacji
Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej
Apel w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Bezpłatne porady prawne - akcja Niebieski Parasol 2015
Ankieta wykorzystania dróg w województwie mazowieckim
Zakaz wstępu do lasu
Komunikat ARR- Termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dla plantacji i upraw
Ogłoszenie o zbieraniu ofert na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - wrzesień 2014
Podsumowanie realizacji RPO i PROW w powiecie żuromińskim w latach 2007-2013
Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Informacja o naborze 1.5 RPO - MJWPU
Nowe zasady wydawania kart parkingowych
Zbiórki publiczne po nowemu od 18 lipca 2014 r.
Informacja dla rolników nt. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych
Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Prosument - dofinansowanie mikroinstalacji Odnawialnych źródeł Energii
Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu
Konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
Konsultacje projektu Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014- 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2)
Realizacja zadań przez Wydział Rolnictwa i Środowiska w 2013 roku
Zintegrowany Informator Pacjenta
Akcja "Weź paragon"
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie
ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.4 PO KL
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Konsultacje projektu Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014- 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
Oświadczenie Zarządu Powiatu
Podpisanie umowy na realizację budowy światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Mazowsza
Konferencja dla Mazowsza "Klaster - Rozwój - Strategia"
Zarządzenie w sprawie "Kodeks Etyczny Pracownika Starostwa Powiatowego w Żurominie
Szkolenia dla osób 50+
Nabór RPO WM - Działanie 4.2
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków ob. Dąbrowa jedn. ew. Żuromin
Dot. konkursu w ramach Działania 4.2 RPO WM
Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL
Zawiadomienie
Konkurs w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL
Nabór RPO WM - Działanie 1.5
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL
MJWPU ogłasza konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.5
Wizyta Janusz Piechocińskiego Wicepremiera i Ministra Gospodarki w Powiecie Żuromińskim
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (2)
Konkurs fotograficzny pt. Mazowiecka Straż Pożarna w obiektywie
Dni Innowacji w Ciechanowie
Seminaria informacyjne
MJWPU ogłasza konkursy w ramach Działania 6.2 RPO WM
Prace nad RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z udziałem starostów z Mazowsza
Nowy numer gazetki powiatowej "Nasze sprawy"
Zadania referatu budownictwa w roku 2012
Ogólnopolska kampania informacyjna nt. zakazu upraw GMO
Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu
Projekt "Pełnosprawna firma"
Kampania informacyjna "Bądź gotowy na odbiór cyfrowy" w województwie mazowieckim
II Konkurs o Nagrodę Pro Publico Bono Samorządność dla solidarności im. Mirosława Dzielskiego
MS EXCEL i MS PROJECT - bezpłatne szkolenia
KOMUNIKAT DLA KIEROWCÓW
Komunikat UKE
Wielkopolski Klub Fotograficzny
Powiat żuromiński sięga po kolejne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Od 17 stycznia 2013 r. wniosek o paszport składamy u dowolnego wojewody
Informacja o możliwości przekazywania 1% podatku za rok 2012
Informacja nt. e-PUNKTU prowadzonego przez PARP
Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 4.2 RPO WM
Nowy inspektor nadzoru budowlanego powołany
PRZEDSIĘBIORCY ZOBOWIĄZANI DO UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY
Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Akademia Reportażu Polskiego Radia RDC w Żurominie
Powiatowa Rada Zatrudnienia wybrana
Konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL
Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 9.4 POKL
Nowy system gospodarowania odpadami wprowadza wiele udogodnień dla mieszkańców. Ich dotychczasowe obowiązki związane m.in. z szukaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów przejmie gmina. To ona
Bezpieczeństwo publiczne i jego stan w opinii mieszkańców
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014
Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015
APEL KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻUROMINIE
Nowy rozkład jazdy Kolei Mazowieckich
Informacja dotycząca oferty Bilet lotniskowy"
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości leśnej
Działanie 6.2 PO KL - ogłoszenie o konkursie
XIII edycjiaogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich
Działanie 4.2 RPO WM - ogłoszenie konkursu
Nabór do kadry dziennikarskiej
Nowe punkty przedszkolne w powiecie żuromińskim - spotkania informacyjne
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL
konkurs w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL
RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA MŁODZIEŻY Program RÓWNAĆ SZANSE 2012- REGIONALNY KONKURS GRANTOWY
PO KL - nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1
Nabór PO KL - Działanie 9.1.2
Zaproszenie na bezpłatne seminaria dla Pracodawców i przedstawicieli przedsiębiorstw
Działanie 9.2 PO KL - ogłoszenie o naborze
Oddział Powiatowy ZOSP RP w Żurominie ma swoją stronę internetową
KRUS Apeluje: pożar podczas żniw - "Zachowaj bezpieczeństwo"
Spotkanie informacyjne z przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców.
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 2.2 RPO WM
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.4
Biblioteczka Oświaty Samorządowej dostępna dla wszystkich zainteresowanych
Nowy nabór na bezpłatne miejsca na studiach w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie
Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
Szpital Powiatowy w Żurominie otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu
Poddziałanie 9.1.1 PO KL - ogłoszenie o konkursie
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZSP w Zielonej
Informacja
Nowy BIP Starostwa już działa
Powiat uruchomił możliwość realizacji usług droga elektroniczną
KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.2
PO KL - nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1
Zaproszenie na spotkanie dla przedsiębiorstw z terenu powiatu żuromińskiego
Działanie 7.4 PO KL - ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Nabór wniosków w ramach Działania 8.1.2 PO KL
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Powiatowego Obwodu Dróg
Zastępca dyrektora ds. lecznictwa SPZZOZ w Żurominie
BEZPŁATNE BADANIE OSTROŚCI WZROKU
Powiatowy Konkurs fotograficzny ph. "Przyroda Powiatu Żuromińskiego"
Dofinansowanie projektów innowacyjnych-testujących w ramach PO KL zgodnych z celami Priorytetu VIII
Badanie słuchu
Informacja dot. planowanego naboru w ramach Działania 8.1.2 PO KL
Nabór wniosków w ramach Działania 5.1 RPO WM
Nabór na stanowisko kierownika Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie
Zimowy pobór krwi zakończony
Informacja o możliwości przekazywania 1% podatku
Targi Międzynarodowe - Informacja z Agencji Rynku Rolnego
Informacja dot. planowanego naboru w ramach Działania 7.2.1 POKL
Dzień Walki z Rakiem
Uruchomienie strony internetowej projektu informatyzacji urzędów
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 9.2 POKL
Nabór na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
KONKURS O LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Ferie zimowe w Żuromińskim Centrum Kultury
Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce"
Informacja dot. planowanych naborów w ramach Działań 1.6 i 1.7 RPO WM
Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w Żurominie
O G Ł O S Z E N I E
Kupuj bez Ryzyka - kampania edukacyjna Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
Bezpłatny projekt edukacyjny dla młodzieży
Konkursy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Poddziałanie 9.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Projekt warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły
Działanie 9.3 PO KL - ogłoszenie konkursu
Działanie 1.5 RPO WM - ogłoszenie konkursu dla małych przedsiębiorstw
Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
Nowy Dyrektor LO w Bieżuniu
Zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żurominie
Konkurs ekologiczny pt: "Przyroda sama się nie ochroni"
Powołanie na stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Nowe szanse na przyszłość dla uczniów liceów ogólnokształcących powiatu żuromińskiego
Podpisanie umów na informatyzację urzędów
Regionalny Konkurs Grantowy
Poddziałanie 8.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Zaproszenie na konferencję "Energia odnawialna lokalnym złotem"
O Żurominie w Radio Dla Ciebie
Poddziałanie 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu
Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Zwiększone środki finansowe na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Posiedzenie Komisji w celu powołania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie
RPO WM - nabór wniosków w ramach Działania 1.8 i 2.3
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora LO w Bieżuniu
Nowy poprzedni dyrektor PCKUiP w Żurominie
Nowy poprzedni dyrektor szpitala powiatowego w Żurominie
Kampania "Kluczowe wartości wolontariatu"
WUP w Warszawie ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL
Nabór do punktów przedszkolnych w gminie Lubowidz i w gminie Żuromin
Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 i 4.2 RPO WM 2007-2013
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL
Projekt szkoleniowy "Akademia Unijna 3"
Konkurs na stanowisko dyrektora szpitala w Żurominie
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora PCKUiP
Poddziałanie 8.1.3 PO KL
Stanowisko Zarządu Powiatu Żuromińskiego w kwestii uregulowania własności działek przy ul.Szpitalnej
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Priorytetu IX PO KL
Projekt ITeraz Mazowsze II
Konkurs fotograficzny "Leśne tajemnice"
Priorytet VII PO KL - ogłoszenie konkursu
Projekty innowacyjne - Priorytet VIII PO KL i nabór wniosków - Poddziałanie 8.1.2 PO KL
Fundusze unijne
Informacja dotycząca gruntów przy ulicy Szpitalnej
Środki finansowe na upowszechnianie edukacji przedszkolnej
Środki finansowe na kształcenie kadry oświatowej
Kwalifikacja wojskowa 2011
Pobór krwi za nami
Fundusze unijne z przeznaczeniem dla uczniów, pracowników i przedsiębiorstw
Konsultacje projektu program zapobiegania przestępczości oraz ...
Łódzkie Targi Przemysłu Spożywczego CONSUM-MAX
Fundusze unijne na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Informacja o możliwości przekazywania 1% podatku
Apel Starosty Żuromińskiego o przekazywanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
Dopłaty do materiału siewnego
Konkurs Najbardziej Innowacyjny Młody Rolnik 2011
II edycja konkursu GREENEVO
BEZPŁATNE szkolenia dla bezrobotnych
Ogolnopolski Konkurs Grantowy 2011
XIX Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
15 STYCZNIA RUSZAJĄ DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Powiat przygotowany do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012
Projekty RPO
Projekty POKL
Szpital powiatowy w Żurominie poszukuje lekarzy specjalistów