Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Poddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Ogłoszony został konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 10 grudnia 2012 r. do 10 stycznia 2013 r. W załączeniu treść ogłoszenia w języku polskim i angielskim.

Ogłoszenie konkursu 7.2.1 PO KL_v_pol Ogłoszenie konkursu 7.2.1 PO KL_v_pol (46.05 KB) 

Ogłoszenie konkursu 7.2.1 PO KL_v_ang Ogłoszenie konkursu 7.2.1 PO KL_v_ang (42.36 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner