Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

  1. Stanisław Drążewski, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 502-482-552
  2. Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075
  3. Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-530-837
  4. Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327

Mapa powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi drogami powiatowymi i ich kategoriami odśnieżania oraz mapa powiatu żuromińskiego z trasami przejazdu oraz miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018 – 2019 z ramienia Wykonawcy jest:

USŁUGI TRANSPORTOWE
Jarzynka Ewa
Wiadrowo, ul. W. Witosa 98, 09- 300 Żuromin
tel. kom. : 509 408 877 - Jarzynka Zbigniew

  1. 1.Wykonawca zgodnie z Umową nr 6/2018 z dnia 5.11.2018r. - § 15 umowy ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
  2. Wykonawca zgodnie z Umową nr 6/2018 z dnia 5.11.2018r. -§ 8 umowy zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego z operatorami sprzętu użytego w akcji zimowego utrzymania dróg.

pdfAktualizacja_planu_zimowego-2018-2019.pdf318.39 KB

e-max.it: your social media marketing partner