Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Budżet powiatu żuromińskiego na rok 2013 uchwalony

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego w dniu 14.12.2012r. uchwaliła budżet na 2013r. Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych, przeciw było 4 radnych. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 38 160 019 zł, a wydatki w kwocie 40 296 826 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne, remontowe i majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5 mln 459 tys. zł. Zadania zaplanowane m.in. to:

 1. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowice
 2. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Chamsk - budowa chodnika
 3. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wiadrowo - budowa chodnika
 4. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sadłowo
 5. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osówka
 6. Przebudowa drogi powiatowej Pątki-Sinogóra-Syberia-Kipichy - opracowanie projektu
 7. Przebudowa drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko - opracowanie projektu
 8. Przebudowa drogi powiatowej Zielona-Osówka
 9. Przebudowa mostu w miejscowości Ossowa wraz z droga dojazdową Raciąż-Pjawnia-Jaworowo
 10. Opracowanie dokumentacji technicznej - budowy astrobazy przy ZSP w Żurominie
 11. Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 12. Zakup koparko-ładowarki dla Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie
 13. Budowa instalacji ciepłej wody - montaż kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie
 14. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - projekt EA
 15. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt BW
e-max.it: your social media marketing partner