Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy żuromińskim szpitalu

Opublikowano .

Od 28 stycznia br. Szpital w Żurominie dysponuje nowoczesnym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL). Będą mogli z niego korzystać pacjenci, u których rozpoznano choroby przewlekłe i którzy wymagają całodobowej pielęgnacji. Placówka będzie mogła również przyjmować pacjentów po leczeniu szpitalnym, z pełną diagnozą, którzy nie wymagają dalszej hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia, niesprawność fizyczną i konieczność kontroli lekarskiej potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Obiekt w Żurominie jest jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju. Zapewnia zarówno wysoki standard pobytu, jak i świadczonych usług. Pacjenci mają do dyspozycji m.in. pokoje do terapii zajęciowej, ruchowej, do rehabilitacji oraz kaplicę. Poza budynkiem znajdują się altany i ogródki. Ośrodek może więc realizować nie tylko różnego rodzaju zajęcia świetlicowe, ale też zajęcia terapeutyczne, spacery, czy grillowanie. Placówka powstała po modernizacji i rozbudowie starej kotłowni i pralni. Rozbudowa obiektu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych rozpoczęła się w czerwcu 2011 r., natomiast zakończyła w listopadzie 2012 r. Cała inwestycja kosztowała prawie sześć i pół miliona złotych. Całość – z własnego budżetu – pokrył szpital. Już w najbliższym tygodniu do nowego obiektu zostanie przeniesionych 30 łóżek z głównego budynku szpitala, a kolejnych 30 łóżek zostanie wkrótce zakontraktowanych w NFZ , w ramach renegocjacji kontraktu. Przed uruchomieniem oddziału najbliższe tego typu placówki znajdowały się w Ciechanowie, Płońsku i Mławie. W Żurominie będą przyjmowani pacjenci nie tylko z samego miasta, ale też z okolicznych gmin i powiatów, w tym sierpeckiego i mławskiego. W dniu 28 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie ZOL z udziałem licznych gości m.in. Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego, Starosty Żuromińskiego Janusza Welenca, Dyrektora Delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie, Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu, Prezesa i Wiceprezesa Orlen Medica, radnych Rady Powiatu Żuromińskiego, ks. proboszcza parafii żuromińskiej Kazimierza Kowalskiego, dyrektorów ościennych szpitali, żuromińskich lekarzy, personelu szpitala powiatowego w Żurominie oraz przedstawicieli mediów. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali prowadzący uroczystość dyrektor szpitala w Żurominie Zbigniew Białczak oraz Starosta Żuromiński Janusz Welenc.

img_5949.jpgimg_5950.jpgimg_5951.jpgimg_5952.jpg

img_5953.jpgimg_5955.jpgimg_5956.jpgimg_5957.jpg

img_5963.jpgimg_5965.jpgimg_5966.jpgimg_5968.jpg

img_5969.jpgimg_5971.jpgimg_5973.jpgimg_5974.jpg

img_5979.jpgimg_5981.jpgzdsc00360.jpgzdsc00370.jpg

zdsc00378.jpgzdsc00389.jpg

e-max.it: your social media marketing partner