Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Program Zdrowotny Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego.

Opublikowano .

Powiat Żuromiński działając w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opracował Program Zdrowotny pod nazwą „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego”. Celem głównym programu jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Powiatu Żuromińskiego poprzez zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych dzięki zwiększeniu dostępu do bezpłatnych badań profilaktycznych.
W ramach programu planowana jest realizacja następujących zadań:

Zadanie 1. „Wczesne wykrywanie raka jelita grubego” – populacja objęta programem – kobiety i mężczyźni po 40 roku życia. Rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu: wywiad, badanie lekarskie, w zależności od potrzeb - kolonoskopia.

Zadanie 2. „Wykrywanie raka prostaty” – populacja objęta programem - mężczyźni po 40 roku życia. Rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu: wywiad i badanie lekarskie oraz antygen PSA. W zależności od potrzeb USG transrektalne.

Zadanie 3. „Profilaktyka chorób tarczycy” – populacja objęta programem – kobiety i mężczyźni po 18 roku życia. Rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu: wywiad i badanie lekarskie oraz badanie poziomu hormonu tarczycy i USG tarczycy.

Zadanie 4. „Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne” – populacja objęta programem - kobiety od 40 do 49 roku życia oraz kobiety od 70 roku życia, które w ciągu dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii”. Rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu: wywiad i badanie lekarskie, badanie mammograficzne.

Zadanie 5. „Wykrywanie czerniaka złośliwego” – populacja objęta programem – kobiety i mężczyźni po 18 roku życia.

Rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu: wywiad i badanie lekarskie, w zależności od potrzeb badanie wideodermatoskopowe.

Program realizowany będzie przez podmiot leczniczy wybrany w drodze konkursu ofert, natomiast w całości finansowany ze środków budżetu powiatu żuromińskiego.

Przewidywany koszt realizacji programu kształtuje się w wysokości 59 277,20 zł. 11 stycznia 2013 r. projekt programu został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego. Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych projekt programu został przekazany do gmin z terenu powiatu żuromińskiego do konsultacji. Po przeprowadzonych konsultacjach i naniesieniu ewentualnych uwag i wniosków projekt zostanie przesłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Po otrzymaniu opinii AOTM program zostanie przyjęty przez Radę Powiatu Żuromińskiego, następnie po ogłoszeniu konkursu i wyborze realizatora program będzie wdrożony w życie.

e-max.it: your social media marketing partner