Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Zakup paliw do samochodów służbowych starostwa i jednostek organizacyjnych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 2 stycznia 2015r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,,Zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego,  w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych powiatu”z firmą  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe„MIRPOL”Mirosław Stankiewicz, ul. Zamojskiego 69, 09-300 Żuromin, za cenę brutto: 186.432,03zł, słownie: (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote  03/100 ). Termin zakończenia dostaw został ustalony na dzień 31.12.2015r.
e-max.it: your social media marketing partner