Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Umowa na dostawę akcesoriów sanitarnych wraz z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 11.09.2012 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zawarł umowę poprzetargową z firmą MERIDA Sp. z o.o., 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 59, Oddział Płock, 09-402 Płock, ul. Graniczna 46 na realizację zamówienia publicznego w zakresie części I - Dostawa akcesoriów sanitarnych wraz z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za cenę brutto w wysokości w: 36 783,15 zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 15/100) Termin realizacji dostawy do dnia 02.10.2012 r.
e-max.it: your social media marketing partner