Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Ruszyła przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” – współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2011r.

Droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork stanowi połączenie położonych przy trasie miejscowości z siedzibą powiatu – Żurominem oraz z Olszewem i Kliczewem Dużym. Inwestycja realizowana będzie na odcinku o długości 7,07 km. W ramach projektu wzmocniona zostanie istniejąca konstrukcja nawierzchni, uzupełnione zostaną pobocza oraz przebudowane skrzyżowania i chodniki. Uzupełnione zostanie również oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto po przebudowie drogi w miejsce wyciętych istniejących drzew – głównie topól, dokonane zostaną nasadzenia nowo zakupionych sadzonek drzew. Nasadzenia te zrealizowane będą przez Pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie.

4627W_Przebudowa_01.JPG4627W_Przebudowa_02.JPG4627W_Przebudowa_03.JPG4627W_Przebudowa_04.JPG

P1130520.JPGP1130522.JPG

e-max.it: your social media marketing partner