Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Zakończono remont dróg powiatowych w m. Stawiszyn Łaziska i w m. Szoniec

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2011r. dokonano protokolarnego odbioru robót pn. „Remont dróg powiatowych Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska oraz 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka w m. Szoniec” Prace w terenie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 366 616,41 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych 41/100). Zadanie to Powiat Żuromiński zrealizował ze środków własnych.

Stawiszyn 2011_011.JPGStawiszyn 2011_017.JPGSzoniec 2011_005.JPGSzoniec 2011_013.JPG

Thumbs.db

e-max.it: your social media marketing partner