Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Konkursy dla organizacji pozarządowych


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Żurominie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie powiatowego środowiskowego domu samopomocy typu B
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku
Ogłoszenie naboru członków komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie na prowadzenie punktu npp w 2022 roku
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Żuromińskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Żuromińskim w 2021r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Żuromińskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Żuromińskim w 2020r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartm konkursie ofert na prowadzenie powiatowego środowiskowego domu samopomocy typu B
Konkurs na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Konkurs na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.
[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!
Ogólnopolski konkurs grantowy "Równać Szanse"
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Konkurs dla młodych NGO
Program grantowy mPotęga wystartował
Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2015
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
Powierzenie realizacji zadania publicznego Uniwerystetowi Trzeciego Wieku w Żurominie
Obywatele dla Demokracji - ostatnia szansa na projekty tematyczne
INFORMACJA O PROGRAMIE MIKROGRANTÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”
II edycja konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację projektów tematycznych w programie Obywatele dla Demokracji
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Żuromiński
Konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Żuromiński
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Unieważnienie konkursu
Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012r.
Unieważnienie konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie powiatu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse" 2010
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.