Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Opublikowano .

Ach cóż to był za Dzień Dziecka! 1 czerwca, po raz 21 w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, odbył się wernisaż wystawy podsumowującej zorganizowany przez bieżuńską placówkę konkurs plastyczny pn.: „Moja Przygoda w Muzeum” połączony z galą wręczenia nagród i wyróżnień autorom najlepszych prac.

Uroczystość oprócz dzieci z bieżuńskich szkół zaszczycili również: pełniąca tego dnia funkcję starosty żuromińskiego Aleksandra Krzesińska, asystent Jerzy Rzymowski (na co dzień starosta żuromiński), dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski, dyrektor M-GOK w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, rodzice, wychowawcy, opiekunowie plastyczni dzieci, dziadkowie, a także przedstawiciel prasy regionalnej. Kierownik muzeum Jerzy Piotrowski po przywitaniu przybyłych gości odczytał protokół Jury i poinformował zebranych o wynikach jego pracy.

Komisja w składzie:

1. Jerzy Piotrowski - przewodniczący
2. Izabela Kubińska - sekretarz
3. Urszula Piotrowska - członek
4. Lucyna Grabowska – członek

dokonała oceny spełnienia przez uczestników konkursu pn. „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne) wymagań określonych w jego regulaminie, a także oceniła 142 nadesłane prace konkursowe w czterech kategoriach wiekowych:

- kat. I – 5-9 lat,
- kat. II – 10-12 lat,
- kat. III – 13-15 lat,
- kat. IV – 16-19 lat.

Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostało 19 młodych artystów. W kategorii 5-9 lat czołowe miejsca zajęli podopieczni Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży z Mławy. Pierwsze przypadło w udziale Adamowi Skwarskiemu, drugie Malwinie Sarneckiej. Trzecia nagroda oraz dwa wyróżnienia powędrowały do artystów skupionych w Pracowni Plastycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu: Mai Grześkiewicz, Ewy Jęczarek i Amelii Rybickiej. W kolejnej kategorii 10 -12 lat laureatką pierwszej nagrody została Daria Glonkowska ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Bożewie, miejsce drugie zajęła Daria Błachowiak z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie, a trzecie Aleksandra Ogrodzińska z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. Na wyróżnienie, zdaniem jurorów, zasłużyły Natalia Antonienko z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie oraz Julia Pruchniewska z Żuromińskiego Centrum Kultury. W trzeciej kategorii 13-15 lat rywalizację zdominowała ponownie Pracownia Plastyczna dla dzieci i młodzieży w Mławie. Pierwszą i druga nagrodę zdobyły jej podopieczne Oliwia Choroś i Patrycja Efczyńska. Laureatką trzeciej została Karolina Grablewska, a wyróżnioną Zofia Rutkowska – obie z Żuromińskiego Centrum Kultury. Drugie, równorzędne wyróżnienie otrzymała Sylwia Majewska z Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie. W najstarszej kategorii wiekowej - 16-19 lat, Jury przyznało trzy nagrody i jedno wyróżnienie. Laureatem pierwszego miejsca został Michał Sulkowski z Zespołu Szkół w Raciążu, drugą nagrodę odebrała Weronika Efczyńska z Zespołu Szkół nr 2 w Narzymiu, trzecią Aleksandra Zaborowska z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie, a wyróżnienie Paulina Szymańska z Żuromińskiego Centrum Kultury.

Organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim dzieciom życzenia w dniu Ich Święta oraz wręczyli nagrody najlepszym młodym artystom, ufundowane przez firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, sklep „KEA” Alicji Kłobukowskiej oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum”, gdzie powalczą z kilkoma tysiącami uczestników z całego świata.

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych uczestników spotkania był konkurs wiedzy o Bieżuniu i regionie. Jego uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania, a następnie mogli wybrać sobie jedną z przygotowanych przez organizatorów nagród ufundowanych przez firmę Cedrob S.A. oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Oprawę muzyczną Dnia Dziecka w Muzeum zapewnił Przemek Lawers Lawrenc. Wernisaż zakończył poczęstunek ufundowany przez firmę Cedrob S.A.
Miłym akcentem tego dnia były również odwiedziny posłanki RP Anny Cicholskiej, która z zainteresowaniem obejrzała zaprezentowane na wystawie prace, zwiedziła ekspozycje stałe muzeum oraz zadeklarowała pomoc w organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw kulturalnych.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, poczęstunku oraz Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną naszego spotkania, a także uczestnikom zachęcając wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego w roku przyszłym.

Jerzy Piotrowski

Fot. Z. DobrowolskiFot. Z. Dobrowolski 4Fot. Z. Dobrowolski 7Fot. Z. Dobrowolski 14Fot. Z. Dobrowolski 16Fot. Z. Dobrowolski 20Fot. Z. Dobrowolski 21Fot. Z. Dobrowolski 22Fot. Z. Dobrowolski 23Fot. Z. Dobrowolski 25Fot. Z. Dobrowolski 26Fot. Z. Dobrowolski 32Fot. Z. Dobrowolski 37Fot. Z. Dobrowolski 43Fot. Z. Dobrowolski 44Fot. Z. Dobrowolski 46Fot. Z. Dobrowolski 49Fot. Z. Dobrowolski 50Fot. Z. Dobrowolski 51Fot. Z. Dobrowolski 52Fot. Z. Dobrowolski 54Fot. Z. Dobrowolski 62Fot. Z. Dobrowolski 65Fot. Z. Dobrowolski 67-1Fot. Z. Dobrowolski 71Fot. Z. Dobrowolski 76Fot. Z. Dobrowolski 78Fot. Z. Dobrowolski 80

e-max.it: your social media marketing partner