Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 sierpnia 2012 r. do 10 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej ”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL (49.70 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner