Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Nabór wniosków w ramach Działania 8.1.2 PO KL

Opublikowano .

Ogłoszony został konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 10 kwietnia do 11 maja 2012 r.

Ogloszenie o konkursie 8.1.2_w j. pol..pdf Ogloszenie o konkursie 8.1.2_w j. pol..pdf (408.24 KB) 

Ogloszenie o konkursie 8.1.2_w j. ang..pdf Ogloszenie o konkursie 8.1.2_w j. ang..pdf (82.14 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner