Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 i 4.2 RPO WM 2007-2013

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 w terminie od dnia 31 maja 2011 do 29 lipca 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM 2007-2013 „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (dotyczy wsparcia wyłącznie funduszy pożyczkowych)” i w ramach Priorytetu IV RPO WM 2007-2013 „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów, w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Ogloszenie o konkursie - 1.4 RPO WM Ogloszenie o konkursie - 1.4 RPO WM (125.67 KB) 

Ogloszenie o konkursie - 4.2 RPO WM Ogloszenie o konkursie - 4.2 RPO WM (122.42 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner