Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Dobra wiadomość dla mieszkańców Osówki oraz ul. Wiadrowskiej w Żurominie

Opublikowano .

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego wstępnej listy rankingowej w zakresie inwestycji realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na rok 2015,  zgłoszona do ww. programu inwestycja Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka”  znalazła się na 9 miejscu listy rankingowej, z zakwalifikowaniem ww. projektu do dofinansowania.

Zgłoszony do dofinansowania projekt przewiduje zakresem rzeczowym m.in. przebudowę drogi powiatowej Żuromin – Osówka na łącznym odcinku 3,67 km, w tym nową nawierzchnię na ul. Wiadrowskiej w Żurominie oraz na odcinku od końca m. Wiadrowo do m. Osówka – o długości ok. 3 km, wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, łączącego Żuromin z Wiadrowem, przebudowę chodnika w m. Żuromin, wraz kompleksową przebudową skrzyżowania z ul. Lenartowicza, budowę parkingu i kolektora deszczowego w m. Żuromin, a także nowe oznakowanie pionowe i poziome z uwzględnieniem przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowań z drogą wojewódzką i drogami gminnymi.

e-max.it: your social media marketing partner