flag yellow low
PROW 2014 2020 logo kolor
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński mająca na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych przez wykonanie scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego w miejscowości Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński. Przyjęty cel pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstwa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 566,4338 ha w tym powierzchnia gruntów rolnych 537,0238 ha, powierzchnia gruntów leśnych 10,8400 ha

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Zakończono roboty budowlane w Strzeszewie

Opublikowano .

Dobiegły końca roboty budowlane w ramach projektu "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat żuromiński w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i  dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski z  Glinojecka.

W ramach zadania został wybudowany most na rzece Wkrze oraz drogi o długości 1933,96 m, wykonano również przebudowę dróg istniejących na długości 6530,26 m. Aby poprawić walory krajobrazowe przy części dróg dokonano nasadzeń drzew. Wartość inwestycji wyniosła 4 157 372,41 zł w tym roboty budowlane 4 117 372,41 zł. Dzięki przeprowadzonej inwestycji poprawiła się jakość dróg dojazdowych do pól, a wybudowany most znaczenie usprawni przemieszczanie się przez rzekę.

logoPROW

e-max.it: your social media marketing partner