Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Podpisanie aneksów do porozumien dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2014

Opublikowano .

W styczniu 2014 r. Starosta Żuromiński podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Dariuszem Szczawińskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Andrzejem Wójcickim aneksy do Porozumień z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego. Podpisane aneksy aktualizują nadzorowaną powierzchnię oraz stawkę za 1 ha nadzorowanej powierzchni. 

W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5531,75 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2070,00 ha. Stawa za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 13,50 zł.
e-max.it: your social media marketing partner