Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego na lata 2015-2019 powołana

Opublikowano .

Z dniem 22 września 2015 roku zakończyła działalność Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych powołana na lata 2011-2015. Była to już III kadencja Rady , organu opiniodawczo-doradczego starosty

W skład Rady wchodzi 5 osób, a kadencja trwa 4 lata .Do zakresu działań Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W kadencji 2011-2015 w składzie Rady działali:

 • Pani Marzena Lorkowska – przedstawiciel Żuromińskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „PLAN-SZANSA”,
 • Pani Alina Składanowska – przedstawiciel Miasta i Gminy Bieżuń,
 • Pani Jadwiga Michalska – przedstawiciel Gminy Kuczbork - Osada,
 • Pan Andrzej Wiśniewski – przedstawiciel Gminy i Miasta Żuromin,
 • Pan Mirosław Różański – przedstawiciel Powiatu Żuromińskiego

Rada odbyła 16 spotkań , na którym członkowie poruszali tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji i sytuacji życiowej. Rada pod przewodnictwem p.Marzeny Lorkowskiej opiniowała projekty uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy członkom Rady za trud i zaangażowanie na rzecz i dla dobra niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu, a nowym członkom życzymy owocnej pracy i aktywności w działalności Rady.

Skład nowej Rady określa Zarządzenie Nr 46/2015 – w załączeniu.

pdfZarządzenie60.86 KB

e-max.it: your social media marketing partner