Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Zakończono przebudowę drogi powiatowej na odcinku Olszewo – Dębsk

Opublikowano .

W dniu 25 września 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk”. Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za cenę brutto w wysokości: 656 493,21 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 21/100). Inwestycja ta uzyskała pomoc finansową Gminy i Miasta Żuromin w wysokości 380 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Olszewo - Debsk 2014 1Olszewo - Debsk 2014 4Olszewo - Debsk 2014 5Olszewo - Debsk 2014 6

e-max.it: your social media marketing partner