Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie - październik

Opublikowano .

30 października 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Porządek obrad obejmował:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku SPZZOZ w Żurominie
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na II półrocze 2017 r.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego przez SPZZOZ w Żurominie
  4. Analizę wykonania planu finansowego SPZZOZ w Żurominie w I półroczu 2017 r.
  5. Omówienie zagadnień związanych z system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw. siecią szpitali
  6. Realizacja inwestycji w SPZZOZ w Żurominie

fot. ao tyg.ciechanowski 1fot. ao tyg.ciechanowski 2fot. ao tyg.ciechanowski 3fot. ao tyg.ciechanowski 4

e-max.it: your social media marketing partner