20 LAT POWIATU pozioma

profilaktyka

Na szczepienie można się zapisać w rejestracji szpitala.

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano .

5 grudnia 2019r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość  wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych, z terenu działania Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. Z powiatu żuromińskiego stypendia otrzymali: Sebastian Nadolski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, Sandra Boiwka - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu, Aleksandra Ulatowska – uczennica Technikum w chodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, Agnieszka Pilarska - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Gratulujemy

79530349 450480219236818 3010530409571155968 n

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.
Porządkiem spotkania było:

  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KBiP z dnia 2 lipca 2019 r.

  2. Akcja „Bezpieczne wakacje 2019” – podsumowanie działań służb, straży i inspekcji w trakcie trwania letniego wypoczynku.

  3. Akcja „bezpieczna droga do szkoły” – podsumowanie akcji.

  4. Działalność Inspekcji Weterynaryjnej – aktualna sytuacja dot. ASF.

  5. Przygotowanie służb do sezonu ziemnego 2019/2020.

  6. Propozycja tematyki na posiedzenia KBiP w 2020 roku.

  7. Wolne wnioski

IMG 20191204 101752IMG 20191204 101810

Spotkanie dla przedstawicieli Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Opublikowano .

W dniu 29 listopada 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowało spotkanie dla przedstawicieli Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych, Policji oraz Szpitala dotyczące możliwości realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy i udzielania im wsparcia.

Spotkanie rozpoczęła Pani Danuta Przybył Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od powitania zebranych i przedstawienia tematu wiodącego. Następnie głos zabrała Pani Jolanta Truszewska – pracownik Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie, która omówiła możliwości pracy ze sprawcami w ramach programów korekcyjno – edukacyjnych i zachęciła wszystkich do włączenia się w realizację. Kolejno Pan Jarosław Aftyka – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Mławie przedstawił sposoby oddziaływania na sprawców przemoc w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Na koniec Pani Magdalena Sawicka – radca prawny zapoznała zebranych z możliwością uzyskania pomocy w punktach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości. Spotkanie to miało na celu zacieśnienie współpracy i włączenie wszystkich jednostek i służb w realizację działań na rzecz sprawców przemocy i ich rodzin. 

Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo

Opublikowano .

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą PLANTAGO Sp. z o.o., ul. Ignacego Paderewskiego 12, 13 – 200 Działdowo umowę na realizację zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona w m. Kosewo – odcinek od km 1+171,00 do km 1+652,00. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 278 075,63 zł.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w 90 789,00 zł ze strony Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Zakres robót planowanych do wykonania w roku bieżącym będzie obejmował między innymi ustawienie krawężnika i opornika po lewej stronie drogi, wykonanie poszerzenia jezdni oraz ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej nawierzchni.

IMG 3075IMG 3078