Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

AKTUALNOŚCI

NOWY SPRZĘT NA BLOKU OPERACYJNYM

Opublikowano .


blok 2

       Współczesna medycyna, w każdym ze swoich aspektów (diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym), w znacznym stopniu opiera się na nowoczesnym i bezpiecznym dla pacjenta sprzęcie i urządzeniach medycznych. Szpital w Żurominie doskonale to rozumie i wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

blok

W dniu 27.08.2021r. najwyższej jakości sprzęt firmy Karl Storz został dostarczony na Blok Operacyjny. Zestaw do wideochirurgii pozwala na przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych, laparoskopowych, ortopedycznych, artroskopowych oraz ginekologicznych. Sprzęt jest najnowszej technologii z wysokiej jakości obrazem oraz specjalistycznymi trybami obrazowania. Istnieje możliwość przeprowadzenia archiwizacji w postaci filmu/zdjęć z zabiegu. Zestaw posiada wiele możliwości rozbudowy, dając możliwość przyszłościowego rozwoju placówki.

Specjalistyczny stół operacyjny natomiast pozwala na wykonywanie procedur chirurgicznych, jak i ortopedycznych. Modułowa konstrukcja blatu jest dostosowana do potrzeb różnych dyscyplin chirurgicznych,      a stół przystosowany jest do ekstremalnych obciążeń (450 kg.) w każdej pozycji. Elektryczna regulacja ułatwia uzyskanie oczekiwanej pozycji, a inteligentna zmiana pozycji umożliwia szybki powrót stołu do pozycji wyjściowej. Nowy stół operacyjny to komfort dla pacjenta, ale przede wszystkim dla zespołu operacyjnego.

zdj 1

Dzięki w/w inwestycji jesteśmy w stanie poprawić jakość opieki nad naszym pacjentem i wykonać bardziej zaawansowane procedury medyczne, co w przyszłości przełoży się na kompleksowe leczenie pacjenta w żuromińskim szpitalu również w zakresie chirurgii onkologicznej. W chwili obecnej już wykonywane są operacje onkologiczne jelita grubego oraz wykonano całkowitą resekcję żołądka z powodu raka żołądka.

Tor wizyjny laparoskopowo-artroskopowy wraz ze stołem do operacji ogólnochirurgicznych to koszt 619 754,05 zł., z czego 200 000 zł. dofinansowało Starostwo Powiatowe w Żurominie, pozostałą kwotę 419 754,05 zł. szpital pokrył z własnych środków.

zdj 2

Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

18 szkół z subregionu ciechanowskiego gotowych do nauki zdalnej. Wszystko dzięki wsparciu z #UE przyznanemu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 💪 Komputery, laptopy czy pakiety internetu mobilnego będą dużym wsparciem dla uczniów nie tylko w okresie pandemii 💻📱

Kwota na czeku dotyczy wartości projektu dla całego Mazowsza.

15.09.2021.png

13 września 2021r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.

Opublikowano .

Na Sesji obradowano zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 14 lipca 2021r.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2021 z Sesji z dnia 15 lipca 2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2020r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za rok 2020.
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2021r.
 8. Przyjęcie rocznych Sprawozdań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2020 roku na terenie nadzoru na obszarze powiatu żuromińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.  
 12. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.      

 

Akcja krwiodawstwa

Opublikowano .

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Żurominie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi informuje, iż w dniu 19.09.2021r. w godzinach od 9:00 do 13:00 odbędzie się pobór krwi. Miejsce postoju ambulansu  - Plac Józefa Piłsudskiego 4 w Żurominie.  Wszystkich zainteresowanych oddaniem krwi zapraszamy.

Jerzy Bucholski
Zarząd Rejonowy PCK w Żurominie

Piąta partia nakrętek

Opublikowano .

Dzięki Państwu - piąta partia nakrętek zgromadzonych serduszku zlokalizowanym przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Żurominie została wybrana oraz przekazana przez Starostę Żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego na leczenie i powrót do zdrowia Aleksandry Wojciechowskiej.

Każdy może przyłączyć się do zbiórki i przekazać nakrętki – to nic nie kosztuje, a może pomóc.

Dziękujmy za okazaną pomoc i zachęcamy wszystkich do tego, aby nie wyrzucać plastikowych nakrętek do kosza, ale je zbierać, aby potem przekazać w wyznaczonym miejscu.

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z historią Oli załączamy link pod którym, znajdą Państwo więcej informacji https://www.siepomaga.pl/ola-wojciechowska?ts=adw-dynamic&gclid=EAIaIQobChMIiLPb9bv08gIVBnAYCh301wA6EAAYASAAEgK_r_D_BwE .

Zachęcamy Państwa do dalszego angażowania się w tę szczytną, charytatywną akcję a Oli i rodzicom życzymy dużo zdrowia.

IMG 5551