Ubieramy choinkę dla potrzebujących

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!" we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

  

pdfRegulamin Akcji.pdf 639.34 KB

  

choinka pusta

budowa krytej plywalni plan basenu3

Basen Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.
Żuromin 2022 grudzień3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Ekologicznym przeznaczonym dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego ,,Mniej odpadów- czyste środowisko”.

Opublikowano .

29 34

 

W dniu  30 listopada w  odbyło się wręczenie nagród  laureatom  Konkursu   Ekologicznego  przeznaczonego  dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów-czyste środowisko”.  Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: Starosta Żuromiński  - Jerzy Rzymowski, Kierownik Referatu Obsługi Rady i Promocji w Starostwie Powiatowym w Żurominie Pani Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn oraz   przedstawiciele Urzędów Gmin:  Pani Joanna Lorkowska – Urząd Miasta i Gminy Bieżuń  i Pani Ilona Świątek – Urząd Gminy w Kuczborku- Osadzie .

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym konkursie. Liczymy na to, że otrzymane nagrody pozwolą Wam na kreatywne tworzenie i rozwijanie swoich zdolności plastycznych.

Projekt „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”

Opublikowano .

Powiat Żuromiński zakończył uczestnictwo w projekcie zatytułowanym „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” uzyskując stosowny certyfikat i będąc jednym z pierwszych samorządów potrafiących posługiwać się nowym narzędziem. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krzeczanowo - Gradzanowo Kościelne

Opublikowano .

maz dla rownomiernego rozwoju pelnokolorowa

Trwają prace w terenie, związane z realizacją zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00” – pomiędzy miejscowościami Krzeczanowo - Gradzanowo Kościelne.

Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku liczącym 0,6 km, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Zakończono II etap przebudowy drogi powiatowej w m. Syberia

Opublikowano .

UWAGA - Próba syren alarmowych - 28 Listopada 2022 r.

Opublikowano .

W związku z realizacją projektu pn. „Mazowieckie syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” w dniu 28  listopada 2022 r. odbędzie się odbiór techniczny zainstalowanych na terenie powiatu żuromińskiego syren alarmowych, polegający na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych oraz komunikatów głosowych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niereagowanie na dźwięk włączanych urządzeń alarmowych.

X Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Pierogarnia”

Opublikowano .

2EF84E99 7BE0 41AB BA68 F26418F6C9F2XA9431CB0 7E5A 480B A5AA 532DBBC83B88X

 

W dniu 23 listopada 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuczborku Osadzie pod honorowym patronatem Starosty Żuromińskiego odbył się X Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Pierogarnia”. W przedsięwzięciu wzięło udział 7 klubów seniora z : Kuczborka, Śródborza, Glinojecka, Sarnowa, Gościszki, Lipowca i Zielonej. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Nagrody wręczył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Wójtem Gminy Kuczbork Osada Jackiem Grzybickim, Dyrektorem GOK w Kuczborku Osadzie Marią Koper oraz zawodowym kucharzem Robertem Kopowskim. Wszystkim nagrodzonym Gratulujemy.