kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

NOWY APARAT RTG Z RAMIENIEM C

Opublikowano .

Pragniemy poinformować, że żuromiński szpital wzbogacił się o nowy aparat RTG z ramieniem C. Zakupu dokonano w ramach dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego zadania pn. Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

  280943804 333802768885661 5597091896786216408 n
Trudno sobie wyobrazić współczesny blok operacyjny, na  którym nie ma  ramienia C. Aparat RTG z ramieniem C do śródoperacyjnego monitorowania stanu pacjenta pozwala na wykonanie zdjęć dowolnego obszaru ciała pacjenta na stole operacyjnym, tym samym umożliwia kontrolę przebiegu i wyniku operacji w dowolnym momencie. Zastosowanie aparatu RTG z ramieniem C ma wiele zalet, ale chyba najważniejszą jest możliwość dopasowania aparatu do położenia pacjenta, bez potrzeby pionizacji lub przenoszenia go na stół.
Dzięki niemu nasi specjaliści z Oddziału Chirurgicznego i Pracowni Endoskopowej będą mieli możliwość bieżącej obserwacji podczas przeprowadzania wielu zabiegów operacyjnych i diagnostycznych. Umożliwi chirurgom nastawianie i leczenie operacyjne złamań, A endoskopistom ułatwi precyzyjne leczenie chorób przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i trzustki. Podniesie to jakość udzielanych świadczeń naszym pacjentom. 

280970012 1037529853547133 263953226683384989 n
Całkowity koszt aparatu RTG z ramieniem C to kwota 484 491,00 zł., z czego 470 000,00 zł. stanowi dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zaś pozostałą kwotę 14 491,00 zł. SPZZOZ w Żurominie pokryje z własnych środków.

Uchwała Nr 827/2022 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i

Opublikowano .

Raport o stanie powiatu za 2021 rok.

Opublikowano .

Raport został opracowany na podstawie art. 30a  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022r., poz. 528 z późn. zm ). 
Mieszkańcy powiatu mają możliwość udziału w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Sesja na której będzie  debata nad raportem odbędzie się 27 maja 2022r. ( PIĄTEK ) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie (sala konferencyjna im. Teresy Budzich Sumirskiej - II piętro)

Raport oraz formularz zgłoszenia udziału w debacie można znaleźć pod adresem:
https://bip.zuromin-powiat.pl/a,18453,raport-o-stanie-powiatu-zurominskiego-za-2021-r.html

 

I Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu

Opublikowano .

17 maja 2022r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie – sala konferencyjna im. Teresy Budzich – Sumirskiej - II piętro - odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu. W wyniku przeprowadzonych wyborów w poszczególnych czterech okręgach wyborczych Radnymi Młodzieżowej Rady Powiatu zostały poniższe osoby:

 1. Binkowski Tomasz
 2. Brdak Jakub
 3. Gwizdon Szymon
 4. Karczewski Dominik
 5. Kowalska Klaudia
 6. Krzesińska Julia
 7. Kubczak Oliwia
 8. Lejman Dominik
 9. Marzec Michał
 10. Meller Łukasz
 11. Szymański Adam
 12. Truszkowski Miłosz
 13. Ulanowski Marcin
 14. Zawadzki Miłosz
 15. Żulewski Jakub
W Sesji brali udział Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, Radni Młodzieżowej Rady, Dyrektor Zespołu Szkół w Zielonej Czarek Ossowski, Edyta Gołębiewska nauczyciel z LO w Żurominie, Renata Sadowska nauczyciel z LO Bieżuń, Agnieszka Makuszewska z „Kuriera Żuromińskiego” oraz Piotr Wlizło - Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw. Na I Sesji zostały przeprowadzone wybory tajne na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Młodzieżowej Rady został Adam Szymański, Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miłosz Truszkowski i Sekretarzem Młodzieżowej Rady Michał Marzec.

W najbliższym czasie kolejna Sesja Młodzieżowej Rady, która zwróci uwagę władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców z terenu Powiatu Żuromińskiego.

IMG 6633IMG 6634IMG 6636IMG 6639IMG 6641IMG 6644IMG 6647IMG 6648IMG 6651IMG 6652IMG 6655IMG 6656IMG 6658IMG 6661IMG 6662IMG 6664IMG 6667IMG 6669IMG 6671IMG 6673IMG 6675IMG 6680IMG 6683IMG 6685