Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Gala wręczenia nagród w XX Powiatowym Konkursie Ortograficznym o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII

Opublikowano .

1

 

18 czerwca 2024r. w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XX Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego oraz podziękowań dla nauczycieli przygotowujących uczniów do dyktanda. Szczególne podziękowania skierowane zostały również do komisji konkursowej, która rzetelnie sprawdziła 86 dyktand. Wręczenia nagród dokonał Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanną Jucewicz – Morawską. Uroczystość uświetnił występ artystyczny Pani Alicji Dramińskiej.

 

20240618 10362620240618 1102271120240618 11053820240618 11061020240618 110630

Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

IMG 2884s

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego, na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2024r., powierzył stanowisko dyrektora szkoły kandydatce wyłonionej w postępowaniu konkursowym. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie powierzono Pani Marlenie Kaczorowskiej na okres od 1 lipca 2024r. do 31 sierpnia 2028r.

XIV Powiatowy Rajd Rowerowy

Opublikowano .

1

15 czerwca 2024 r. odbył się XIV Powiatowy Rajd Rowerowy. Uczestnicy wraz z opiekunami przejechali od Poniatowa przez Bądzyn, Dziwy do Nowych Konopat. Przejazd, jak co roku, odbywał się w zorganizowanych grupach. Każda z nich miała zapewnionego opiekuna.

W miejscowości Konopaty na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny uczestnicy mieli zorganizowany posiłek: kiełbaskę i kaszankę z grilla. Atrakcje dla uczestników zorganizował Animacje Daisy. Ponadto wśród atrakcji nie zabrakło bitwy na balony wodne.

Wszyscy uczestnicy rajdu brali udział w bezpłatnym losowaniu oraz otrzymali saszetki sportowe.

Bezpieczeństwo uczestników zabezpieczały służby Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Na trasie Rajdu umieszczono punkt z wodą, który obsługiwały wolontariuszki ze Starostwa Powiatowego w Żurominie . Uczestnicy rajdu mieli również zapewnioną opiekę medyczną.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Piekarni K. Zieliński za przepyszne bułki, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowemu w Ciechanowie, Grupie D5, Damtech PV, PUMB INVESTMENT za przekazane bezpłatnie gadżety, zasponsorowanie poczęstunku oraz służbom porządkowym, które zabezpieczały rajd oraz wolontariuszkom za pomoc przy obsłudze rajdu.

 

20240615 09502620240615 09564920240615 09591420240615 103315020240615 10351720240615 103926

Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

4 kwietnia 2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Żuromińskim została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”. Przedmiotem umowy jest udzielenie powiatowi żuromińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Całkowita wartość zadania wynosi 129 560,00 zł,

- w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 97 170,00 zł.
Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej przyczyni się do poprawy standardu bloku sportowego, a co za tym idzie poprawy warunków jakości kształcenia, bezpieczeństwa i warunków uprawiania sportu. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie możliwości działań edukacyjnych i atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów szkoły, zwiększy się również dostępność infrastruktury sportowej dla lokalnej społeczności.

Zadanie pn.: „Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej”.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

dla sportu 25