Kalendarz

Żuromin11

AKTUALNOŚCI

Obchody 500-lecia nadania praw miejskich miejscowości Poniatowo

Opublikowano .

19 września 2020 roku w Poniatowie odbyły się uroczyste obchody 500 rocznicy nadania praw miejskich. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Św. Wawrzyńca. W uroczystości wziął udział Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski.

Poniżej fotorelacja z tego wyjątkowego dnia dla mieszkańców Poniatowa. 

123

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Opublikowano .

Przygot szkol

Powiat Żuromiński w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące w Żurominie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

 

”Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w dniu 15 września 2020 roku rozpoczęło realizację ”Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Na ten cel Centrum pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.076,00 zł.
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
    w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie  podstawowej terapii;
  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
Program realizowany będzie w okresie wrzesień – listopad 2020 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Osoby zainteresowane, uczestnictwem w programie mogą zgłaszać się do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, telefon 23/657-09-04.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR w Żurominie

Darowizna dla DPS w Bądzynie

Opublikowano .

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przekazało na rzecz Powiatu Żuromińskiego darowiznę w postaci:

1)  urządzenia do oczyszczania powietrza - AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A. - 1 sztuka oraz kartridża - 3 sztuki. Łączna kwota darowizny to 9 081,09 zł. Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Powiatu Żuromińskiego przekazał darowiznę  na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. 

IMG 20200915 110402IMG 20200915 110407IMG 20200915 110501logologo 2

Odpust Żuromiński 2020

Opublikowano .

W dniu 13 września 2020 r. w Żurominie odbył się odpust, który corocznie organizuje żuromińska parafia. W części oficjalnej spotkania podczas uroczystej mszy, uczestniczyli Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Wicestarosta Ireneusz Rejmus.

Autor zdjęć: Kacper Czerwiński

odpust 1odpust 2

Remont korytarza w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

W Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w czasie wakacji przeprowadzono remont parteru szkoły. Zostały wymienione drzwi w salach lekcyjnych, pomieszczeniach administracyjnych oraz sanitarnych. Korytarz został pomalowany, a w miejscu starej lamperii został położony tynk mozaikowy. Koszt całkowity remontu koszt remontu korytarza wyniósł: 33.000,00 zł:
-28.000 zł- wymiana drzwi
-5.000 zł-malowanie i położenie mozaiki

IMG 20200910 142255IMG 20200910 142306IMG 20200910 142333IMG 20200910 142406IMG 20200910 142419IMG 20200910 142428IMG 20200910 142451

Nowa aparatura w Szpitalu Powiatowym w Żurominie

Opublikowano .

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żurominie oraz Zarząd Powiatu Żuromińskiego składa serdeczne podziękowania, instytucjom oraz osobom prywatnym za pomoc w zakupie aparatu USG CUS-X100G Xario 100G.

To wysokiej klasy aparat  o częstotliwości pracy aż do 18 MHz, który dzięki precyzyjnemu trybowi B, wysokiej czułości trybu Dopplera i bogatemu oprogramowaniu pomiarowemu pozwala otrzymać wysokiej jakości badania.

Jest to nowoczesny sprzęt, dający lepszą jakość obrazowania i wykrywania nawet niewielkich zmian. Posiada m.in. głowicę kardiologiczną, onkologiczną i ginekologiczną. Szpital dotychczas posiadał na wyposażeniu aparat USG z 2006 roku oraz aparat USG z 2008 r.

Sprzęt będzie wykorzystywany w pracowni diagnostyki obrazowej, służyć będzie wszystkim pacjentom naszego szpitala zarówno w zakresie lecznictwa szpitalnego jak i ambulatoryjnego. Wartość nowego aparatu to 150.000,00 zł.

aparat