Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Termomodernizacja szpitala w Żurominie

szpital termomodernizacja ulotka.pngtermo 2.png

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kipichy – granica powiatu

Opublikowano .

W dniu 22 lipca 2021r. w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Panem Lechem Zmarzłym – Prezesem Zarządu Firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę o wykonanie zadania drogowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt , Nr 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy” – odcinek 4613W od km 17+520,08 – do km 18+023,58”. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 365 311,76 zł, zgodnie z zapisami umowy zadanie zostanie wykonane w ciągu dwóch miesięcy od jej podpisania i objęte będzie gwarancją przez okres 60 miesięcy.

Niniejsza inwestycja realizowana jest ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania, określona umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego wynosi 249 000,00 zł.

Inwestycja ta zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,5 km, poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego o szerokości 1,00 m po obu stronach przebudowanej drogi, roboty ziemne (w tym rowy), zjazdy, przepusty pod zjazdami oraz oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome jezdni.

Podpis umowy Kipichy 1 Podpis umowy Kipichy 2 Podpis umowy Kipichy 3 Podpis umowy Kipichy 4

Umowa na budowę i przebudowę dróg oraz budowę mostu w ciągu drogi obrębu Strzeszewo podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 21 lipca 2021r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg oraz budowa mostu w ciągu drogi nr ewidencyjny 93 i 103 obrębu Strzeszewo, gmina Bieżuń, w związku z realizacją projektu Scalenie i zagospodarowanie wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat Żuromiński w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 4.125.437,23 zł.

Zadanie zostanie wykonane w ciągu jedenastu miesięcy i objęte będzie gwarancją przez okres 60 miesięcy.

IMG 4800 IMG 4807 IMG 4811

Program „Dobry Start”

Opublikowano .

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”  300+, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wszystkie informacje nt. programu oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek - dla rodzica, dyrektora placówki opiekuńczej, opiekuna czy dorosłego ucznia znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem Programu Dobry Start.

Instrukcje:

Filmy instruktażowy dla rodzica (link do YouTube)


Dobry Start 3 Dobry Start 3 Dobry Start 3

XXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 15 lipca 2021r. odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. Porządek obrad Sesji był następujący:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 26 maja 2021r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 w Powiecie Żuromińskim.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
  8. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - akcja pod patronatem GovTech

Opublikowano .

Od 2 lipca do 2 sierpnia 2021 roku można korzystać z akcji “Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - złóż wniosek przed zmianą przepisów!”, która jest odpowiedzią na apele administracji rządowej dotyczące korzystania z możliwości aplikowania o wydanie dowodu osobistego przed zmianą przepisów.

Jednocześnie przypominamy, że Akcja została objęta Patronatem przez Centrum GovTech i ze względu na ogólnokrajowe zaległości spowodowane pandemią w zakresie wydawania dowodów osobistych zachęcamy do aplikowania o dowód przez Internet.

By ułatwić proces aplikowania, serwisy Passport Photo Online oraz PhotoAiD oferują możliwość korzystania z bezpłatnego Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego, dzięki któremu można łatwo wykonać zdjęcie biometryczne, niezbędne do złożenia wniosku przez Internet.

Kreator dostępny jest na stronach:

https://passport-photo.online/pl/bezplatny-kreator-zdjec-do-dowodu
https://photoaid.com/pl/kreator-zdjec-do-dowodu

Możliwość aplikowania o dowód osobisty online jest dostępna do 26 lipca 2021 po tym czasie będzie jedynie możliwa dla osób poniżej 12 roku życia. W związku z tym, warto wykorzystać szansę i wysłać wniosek przez Internet.