Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

„Od zależności ku samodzielności” – otwarty konkurs ofert Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Opublikowano .

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności – Edycja 2024”. Program składa się z 4 modułów z zakresu umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Oferty należy przesyłać listem poleconym do dnia 12 lipca 20204r. do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 

pdfOgłoszenie konkursu "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2024.pdf150.21 KB

Powierzenie stanowisk dyrektorskich

Opublikowano .

sciete IMG 2990

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego, na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2024r. powierzył stanowiska dyrektorom: szkoły i placówki oświatowej wyłonionym w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych. Stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie powierzono Pani Edycie Gołębiewskiej na okres od 1 września 2024r. do 31 sierpnia 2029r. Stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie powierzono Pani Annie Oryl na okres od 1 lipca 2024 do 31 sierpnia 2028r.

Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada

Opublikowano .

IMG 2961IMG 2958

25 czerwca 2024 roku pomiędzy   Powiatem Żuromińskim a firmą Krzysztof Ogrodowczyk Serwis Ogrodniczy OGRÓDECZEK – Grzybowa 12, 06-500 Mława została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada.”

Zaoferowana przez oferenta wartość prac dla całego zadania wynosi 326 022,90 zł                  

Na realizację zadania Powiat Żuromiński otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000,00 zł na w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024.

Prace w parku podworskim będą polegały na wykonaniu trawników w celu uzupełnienia roślinności, podkreślając tym samym wyjątkowy charakter zachowanych elementów przyrodniczych terenu.

Działania mają na celu poprawę jakości środowiska naturalnego w szczególności poprawę jakości powietrza.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

logo

Gala wręczenia nagród w XX Powiatowym Konkursie Ortograficznym o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII

Opublikowano .

1

 

18 czerwca 2024r. w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XX Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego oraz podziękowań dla nauczycieli przygotowujących uczniów do dyktanda. Szczególne podziękowania skierowane zostały również do komisji konkursowej, która rzetelnie sprawdziła 86 dyktand. Wręczenia nagród dokonał Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanną Jucewicz – Morawską. Uroczystość uświetnił występ artystyczny Pani Alicji Dramińskiej.

 

20240618 10362620240618 1102271120240618 11053820240618 11061020240618 110630