uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku posiadających zezwolenie Wojewody Mazowieckiego

Opublikowano .

Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WPS-I.9421.15.2022.HCh informujemy, że  na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zamieszczony jest wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku posiadających zezwolenie Wojewody Mazowieckiego.

Informacja ta ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Mazowsza na kwestie świadomego wyboru miejsca całodobowego pobytu dla swoich bliskich.

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”

Opublikowano .

W dniu 14 stycznia 2022 r. w siedzibie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szeniawskiego w Płocku , Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Całkowita wartość zadania wynosi 3 420 000,00 zł. Wysokość dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wynosi 2 052 000,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- modernizację pomieszczeń budynku przychodni wraz zakupem windy,
- zakup sprzętu: Ramię C, aparaty USG - 2 szt., monitory funkcji życiowych – 2 szt., sterylizatory parowe – 2 szt., myjnia endoskopowa, agregat prądotwórczy,
- dostosowanie dwóch klatek schodowych do przepisów p/poż.

podpisanie umowy 14.01.2022

XXXIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.
 4. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2022.
 9. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
              9.1 Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
              9.2 Przyjęcie Sprawozdania Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
              9.3 Przyjęcie Sprawozdania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
              9.4 Przyjęcie Sprawozdania Komisji Zdrowia i Edukacji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
              9.5 Przyjęcie Sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2021 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.

IMG 6082IMG 6083IMG 6084IMG 6085IMG 6086  

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Poniatowo – Chromakowo.

Opublikowano .

W dniu 14 stycznia 2022r. w Płocku, Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo na odcinku Poniatowo – Chromakowo” w ramach programu pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Wysokość dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia … wynosi łącznie 1 626 000,00 zł, w tym po 813 000,00 zł w latach 2023 i 2024.
W ramach złożonego wniosku, realizowany będzie odcinek tej drogi pomiędzy Poniatowem a Chromakowem – na terenie Gminy Lutocin – o długości ok. 3,3 km.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 3,3 km,
- poszerzenie szerokości jezdni do 6m
- przebudowę chodnika w m. Chromakowo
- pobocza, zjazdy
- odwodnienie pasa drogowego
- oznakowanie pionowe i poziome.
Inwestycja planowana jest do wdrożenia w latach 2023-2024, a w chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Projekt wykonuje firmą Mplan Sp. z o.o. z Nidzicy, a wartość opracowania wynosi 209 100,00zł  Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia, tj. od 18 listopada 2021r.

podpisanie umowy 14.01.2022podpisanie umowy 14.01.2022 2

Program "Rodzina 500 plus" oraz Program "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy'' (RKO)

Opublikowano .

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejne ważne rządowe programy: "Rodzina 500 plus" oraz "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy".

Wszystkie informacje nt. programów oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek - dla rodzica lub faktycznego opiekuna, opiekuna prawnego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl w linkach:

Link: Świadczenie wychowawcze 500+
Link: Rodzinny Kapitał Wychowawczy (RKO)

pdfRKO_dla_opiekuna.pdf203.02 KB

pdfRKO_dla_rodzica.pdf202.38 KB

pdfulotka_500__dla_opiekuna.pdf180.49 KB

pdfulotka_500__dla_rodziców.pdf180.45 KB

Kolejny sprzęt zakupiony na potrzeby szpitala powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Blok operacyjny Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wzbogacił się o nowy stół operacyjny, który z pewnością ułatwi pracę lekarzom i instrumentariuszkom, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo pacjentek w trakcie zabiegu. Urządzenie warte jest 139 000,00 zł.

Kolejny z zakupionych sprzętów trafił na Blok Operacyjny . Jest to dermatom z kraniotomem o wartości 179 000,00 zł. Pozwala on na leczenie dużych ubytków skórnych poprzez pokrycie ich przeszczepami skóry różnej grubości. To narzędzie pozwala na rozszerzenie zakresu wykonywanych procedur medycznych w naszym szpitalu. Kraniotom jest urządzeniem pozwalającym w bezpieczny, precyzyjny i szybki sposób uzyskać dostęp do przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Urządzenie jest niezbędne w przypadku urazu czaszkowo-mózgowego.

Pracownia Endoskopii została doposażona w gastroskop dziecięcy wnosząc jednocześnie do realizowanych tam procedur diagnostycznych nową jakość badań. Mniejsze parametry wielkościowe i nowoczesne oprzyrządowanie pozwala nam z pełną satysfakcją oferować bezpieczną diagnostykę i leczenie niezależnie od wieku dziecka. Nowy sprzęt pozwoli na działania diagnostyczne mające na celu ocenę ścian przełyku, żołądka czy dwunastnicy, pobranie próbek do dalszych badań lub usunięcie połkniętych przez maluchy ciał obcych. Jego wartość to kwota 97 956,00 zł.

zdjęcie 1zdjęcie 2zdjęcie 3

Serce dla serca

Opublikowano .

W dniu dzisiejszym Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski przekazał nakrętki zebrane do serduszka przy Starostwie Powiatowym w Żurominie na leczenie i powrót do zdrowia Mateusza Dziurkowskiego. Dzięki nakrętkom zebranym przez pracowników Starostwa i mieszkańców powiatu żuromińskiego możemy wesprzeć osoby potrzebujące pomocy.

Dziękujmy za okazaną pomoc i zachęcamy wszystkich do tego, aby nie wyrzucać plastikowych nakrętek do kosza, ale je zbierać, aby potem przekazać w wyznaczonym miejscu.

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z historia Mateusza załączamy link pod którym, znajdą Państwo więcej informacji https://www.siepomaga.pl/mateusz-dziurkowski

270314020 702995844029001 226287569197108281 n