Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

XIV edycja Konkursu Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020

Opublikowano .

laur

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje kolejną już edycję konkursu  dla mazowieckich producentów żywności. Konkurs zaplanowany został z myślą  o  jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Udział w  konkursie mogą brać nie tylko firmy komercyjne, ale także podmioty, organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejsza skalę, takie jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoja działalność posiadanymi certyfikatami dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami.  Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można było go promować przy różnych okazjach.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 31 marca br.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kliknij by przejść do szczegółowych informacji.

LO w Bieżuniu

Opublikowano .

"Tegoroczny 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał się w innych warunkach niż dotychczas ze względu na pandemię COVID-19. Większość działań związanych z finałem odbywała się w przestrzeni internetowej, zdalnej. Hasłem przewodnim tegorocznego finału było: „Finał z Głową” WOŚP zbierał dla oddziałów Laryngologii, Otolaryngologii i Diagnostyki Głowy. W naszej szkole czynnymi wolontariuszami WOŚP były pani Renata Sadowska i uczennica klasy IIB Zuzanna Pachniewska, które działały w sztabie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli fundację."

Resized_20210215_131702.jpeg

„Rewitalizacja parku podworskiego w Zielonej”

Opublikowano .

   Powiat Żuromiński złożył w lutym br. wnioski o udzielenie dotacji na dwa etapy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja parku podworskiego w Zielonej”. Wniosek na I etap zadania „Przygotowanie terenu i wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej z zachowaniem układu ogrodu z 1877 r.” złożony został do Samorządu Województwa Mazowieckiego, wnioskowana kwota dotacji to 200 000 zł co stanowi 47,26% całkowitego kosztu etapu I zadania . Wniosek na II etap zadania „Budowa nowego ogrodzenia” złożony został do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wnioskowana kwota dotacji 188 000 zł to 49,85% całkowitego kosztu etapu II .

Wnioski złożono w oparciu o opracowaną wcześniej dokumentację projektowo – kosztorysową, pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych polegających na rewitalizacji parku oraz decyzję organu budowlanego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia budowlanego.

Dokumentacja projektowo–kosztorysowa i pozostała dokumentacja niezbędna do wykonania zadania pn. „Rewitalizacja parku podworskiego w Zielonej” została wykonana w 2021 r. ze środków Powiatu Żuromińskiego o łącznej wartości 47 970 zł.

Konieczność podjęcia robót związanych „Rewitalizacją parku podworskiego w Zielonej” wynika z faktu, że historyczny układ zabytkowego parku został całkowicie zatarty i zmieniony na skutek drobnych prac, które miały miejsce w II połowie XIX w. planowane prace polegają na wykonaniu nowego ogrodzenia odtworzeniu pierwotnego układu kompozycyjnego zabytkowego założenia parkowego. Uzyskanie dotacji na realizację opisanych etapów umożliwiłaby wykonanie kolejnych etapów „Rewitalizację parku podworskiego w Zielonej” polegających na wykonaniu oświetlenia, zamontowaniu ławek, tablic informacyjnych i nasadzeniu zieleni.

GOTOWA 1GOTOWA 2

„Drugie śniadanko”- przykład dobrej praktyki Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26.02.2021 roku odbył się finał akcji  „Drugie śniadanko”. W ramach akcji - Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus oraz Kacper Czerwiński przedstawiciel Kuriera Żuromińskiego - przekazali na „ręce” Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie Marka Machulskiego pudełka śniadaniowe opatrzone logotypami powiatu: herbem Powiatu Żuromińskiego i napisem Powiat Żuromiński. Z pudełek śniadaniowych korzystać będą uczniowie i przedszkolaki ZSS w Żurominie. Na rzecz szkoły przekazana została również  płyta DVD z filmem promocyjnym zawierającym: spot reklamowy promujący Powiat Żuromiński oraz nagranie z udziałem dietetyka przedstawiającego zasady zdrowego odżywiania dzieci. Celem akcji było wykreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Żuromińskiego jako jednostki samorządu terytorialnego promującej i upowszechniającej zdrowe odżywianie wśród dzieci. Akcja jest  przykładem tzw. dobrej praktyki powiatu. 

IMG 4243IMG 4244

Dodatkowy nowy numer telefonu do Wydziału Komunikacji i Transportu

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż został uruchomiony dodatkowy nowy numer telefonu do Wydziału Komunikacji i Transportu. Aktualne numery telefonów do wydziału to:

tel. 793 354 045 (w tym umawianie wizyt w sprawach rejestracji pojazdów)

tel. 23 65 33 257

Pan Marszałek Adam Struzik przebywał z wizytą w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

Pan Marszałek Adam Struzik przebywał z wizytą w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. Głównym celem wizyty było oficjalne oddanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej. Koszt tego remontu to 200 tys. zł, 50 % środków pochodziło z dofinansowania pozyskanego z urzędu marszałkowskiego w ramach programu wsparcia infrastruktury sportowej.
Szkoła w Zielonej również uczestniczy w realizacji Programu Edukacyjnego pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, w imieniu którego działa Agencja Rozwoju Mazowsza.
Program związany jest z kształceniem zawodowym, w Zespole Szkół w Zielonej dotyczy dziedziny ekonomicznej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Przybyłym gościom zaprezentowana została klasopracownia wyposażona w sprzęt komputerowy oraz inne narzędzia edukacyjne pozyskane w ramach realizacji programu.
Duże wrażenie wywarła również pracownia weterynaryjna, wyposażona w bardzo nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne.
Przybyłych gości powitał Dyr. Szkoły Pan Czarek Ossowski z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego, dziękując jednocześnie za wsparcie od Zarządu Województwa zarówno w zakresie prac remontowych jak i doposażenia w nowoczesne narzędzia edukacyjne.
W swoim wystąpieniu Pan Marszałek Adam Struzik zadeklarował kontynuację programów wsparcia w różnych segmentach życia publicznego, również tych związanych z edukacją. Miłym akcentem było również uhonorowanie Pana Marszałka tytułem Przyjaciela Szkoły.
W spotkaniu wzięli udział: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Pan Ireneusz Rejmus – Wicestarosta oraz Pan Artur Andrysiak – członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza.

IMG 4169IMG 4170IMG 4172IMG 4173IMG 4175IMG 4178IMG 4179IMG 4181IMG 4185IMG 4188IMG 4190IMG 4193IMG 4194IMG 4196IMG 4201IMG 4202IMG 4204IMG 4207IMG 4211IMG 4212IMG 4213IMG 4215IMG 4220IMG 4223IMG 4226