20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Erasmus + w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

Opublikowano .

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie uzyskał 92% punktów w konkursie projektów Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019. Przygotowany przez szkołę projekt znajduje się na 217 miejscu na 1035 wszystkich. W ramach projektu pt. „Mobilni w Europie - uczniowie z Żuromina na praktykach zawodowych w Grecji” na dwutygodniowe praktyki do Grecji wyjedzie 60 uczniów z zawodów technik informatyk i technik handlowiec. Projekt będzie trwał 12 m-cy, a podczas jego trwania uczestnicy wyjadą na praktyki do greckich przedsiębiorstw. Dla zawodu technik informatyk będą to: Olympia Electronics S.A,, STEM Robotics - Larissa, czy Computer Software and Hardware Service “Ghoutas”-Platamonas, dla zawodu technik handlowiec: Beverages distribution “KOUTALIAS ATH”, Chamber of Larrisa Prefecture. Praktyki będą odbywać się w przedsiębiorstwach, które doskonale korelują z wykształceniem uczniów naszej szkoły stać dotychczasowe umiejętności i zdobyć nowe – poszerzone o wymiar ponadnarodowy. Współpraca w międzynarodowym środowisku będzie doskonałą szansą na zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy uczniów, określenia, przez nich, ich mocnych i słabych stron oraz wytyczenia przyszłych celów i kierunków działań. Językiem komunikatywnym będzie j. ang. Tym samym wyjazd będzie możliwością weryfikacji własnych zdolności językowych oraz sprawdzenia samego siebie w konieczności zmierzenia się z barierą językową. Wartość projektu to 116202 euro. Obecnie szkoła przygotowuje się do realizacji w/w zadania. Trwają prace przygotowawcze do rekrutacji.

Wojciech Smoliński
Dyrektor ZSP w Żurominie

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Inti Raymi – inkaskie Święto Słońca”

Opublikowano .

12 czerwca 2019 roku w Instytucie Cervantesa w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 22 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Inti Raymi – inkaskie Święto Słońca” zorganizowanego przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej. Konkurs był imprezą towarzyszącą wystawie fotograficznej autorstwa podróżnika i fotografika Ryszarda Sobolewskiego, ukazującej zwyczaje związane z tradycją obchodów Święta Słońca, w języku keczua nazywanego Inti Raymi oraz wystawie fotogramów ze zbiorów Ambasady Peru w Polsce, prezentującej słynną Inkaską Drogę Królewską - rozległy system dróg dawnego Imperium Inków wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, których otwarcie odbyło się 5 marca 2019r.

Na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Peru w Warszawie Pana Alberto Salasa Barahony, który objął konkurs honorowym patronatem, młodzi artyści z Bieżunia, Warszawy, Mławy oraz Bogurzyna wraz z opiekunami plastycznymi i fundatorami nagród przybyli do stolicy, by wziąć udział w tej niepowtarzalnej uroczystości. Podczas spotkania Bogusława Trojanowska wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski powitali zebranych oraz przybliżyli intencje organizatorów, wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącego mu konkursu, dziękując serdecznie gospodarzowi za zaproszenie, wszystkim uczestnikom za udział oraz pogratulowali laureatom ich pięknych prac. W skład delegacji weszli Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieżuniu Andrzej Sztybor, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Sławomir Kosin, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski.

Głos zabrali również: Ambasador Alberto Salas Barahona, wyrażając radość z powodu tak licznego udziału, tylu polskich dzieci w konkursie dotyczącym Peru, jego tradycji i kultury, pogratulował laureatom ich artystycznego talentu oraz podziękował organizatorom za przybliżenie zwiedzającym bieżuńską placówkę muzealną Jego rodzinnego kraju, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański również dołączyli się do gratulacji i podziękowań.

Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani pięknymi nagrodami ufundowanymi przez Ambasadora Peru w Warszawie, firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wręczonymi przez Ambasadora, wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Starostę oraz Burmistrza. W pięciu kategoriach wiekowych przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

W kat. 5-6 lat:

I miejsce – Agata Czachorowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu
II miejsce – Wenneke Poepjes z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu
III miejsce – Agata Bartnikowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – Lena Ankiewicz z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – Magdalena Szulecka z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – nie przyznano

W kat. 7-9 lat:

I miejsce – Barbara Jakubowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

II miejsce – Anna Lewandowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

III miejsce – Marta Grablewska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Aleksandra Nadolska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Amelia Fafińska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – Lena Siemianowska z Pracowni plastycznej w Mławie

W kat. 10-12 lat:

I miejsce – Antonina Nadratowska z Pracowni plastycznej w Mławie
II miejsce – Joanna Paszko z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie
III miejsce – Zuzanna Chmielewska z Pracowni plastycznej w Mławie

Wyróżnienie – Amelia Rybicka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Miłosz Wronko ze Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

Wyróżnienie – Maja Langowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

W kat. 13-15 lat:

I miejsce – Amelia Dworznicka ze Szkoły Podstawowej w Bogurzynie
II miejsce – Nadia Perdion z Pracowni plastycznej w Mławie
III miejsce – Sylwia Modzelewska z Pracowni plastycznej w Mławie

Wyróżnienie – Irmina Kądrzycka z Pracowni plastycznej w Mławie

Wyróżnienie – Julia Szczęsna z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

Wyróżnienie – Aleksandra Jakubowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

W kat. 16-19 lat:

I miejsce – Lena Zasina z Pracowni plastycznej w Mławie
II miejsce – Patrycja Szulecka z Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu
III miejsce – Julia Roniewicz z Zespołu Szkół nr 4 w Mławie

Wyróżnienie – Kiara Saghateljan ze Szkoły Podstawowej nr 365 im. W. Zawadzkiego w Warszawie

Wyróżnienie – Zuzanna Tylicka z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Mławie

Wyróżnienie – Joanna Willenberg z Gimnazjum Katolickiego w Mławie

Spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęciami oraz słodkim, peruwiańskim poczęstunkiem.

Ambasador Barahona zaprosił również organizatorów konkursu do zaprezentowania wystawy podczas obchodów Święta Narodowego Peru w dniu 28 lipca w Bibliotece Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Szymańskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń za sfinansowanie podróży laureatów konkursu do Warszawy, Państwu Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom za ufundowanie poczęstunku oraz wiceprezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniewowi Dobrowolskiemu za wykonanie dokumentacji fotograficznej całej uroczystości.

DSCF0188DSCF0193DSCF0221DSCF0224DSCF0242DSCF0259DSCF0276DSCF0290DSCF0292DSCF0295DSCF0297DSCF0305DSCF0306IMG E6114IMG E6119

Utrudnienia w ruchu

Opublikowano .

Starosta Żuromiński informuje mieszkańców miasta Żuromin oraz miejscowości Poniatowo, Brudnice, Bądzyn i Nowe Konopaty o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z  organizacją X Powiatowego Rajdu Rowerowego, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019r. w godz. 10.00 – 17.00 na trasie Poniatowo – Brudnice – Bądzyn – Dziwy – Nowe Konopaty – Dziwy – Bądzyn – Brudnice – Poniatowo.

Przebudowa drogi powiatowej w m. Bądzyn

Opublikowano .

W wyniku pozytywnej oceny złożonego we wrześniu 2018r. do Wojewody Mazowieckiego w ramach naboru do Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wniosku Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4614W w m. Bądzyn”, realizacja ww. zadania objęta została dofinansowaniem w ramach nowego programu wsparcia przebudowy dróg lokalnych pn. Fundusz Dróg Samorządowych”.
Wartość zgłoszonego zadania wynosiła 2 382 347,89 zł a przyznane dofinansowanie wg wniosku aplikacyjnego – 1 191 173 zł. W chwili obecnej Powiat Żuromiński dokonał wyłonienia Wykonawcy Robót – Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., Ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin oraz Inspektora Nadzoru – Firma Projektowo–Usługowa „PROBUD”, Ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc. Poprzetargowa wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi – 1 447 442,36 zł, a zaktualizowana wysokość dofinansowania zostanie określona w umowie z Wojewodą Mazowieckim na poziomie 50% wysokości kosztów kwalifikowalnych robót.
Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi w m. Bądzyn – odcinek drogi o długości 0,9 km – nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, oznakowanie pionowe i poziome. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, realizacja zadania w terenie i jego odbiór winna nastąpić do końca 2019r.
W dniu 11 czerwca 2019r. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Wojewoda Mazowiecki – Pan Zdzisław Sipiera wręczył przedstawicielom samorządów z subregionu ciechanowskiego symboliczne czeki na dofinansowanie zadań, dotyczących przebudowy dróg w ramach ww. Programu.
Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/38447,Fundusz-Drog-Samorzadowych-promesy-dla-subregionow-ciechanowskiego-i-ostroleckie.html

Promesy FDS - Badzyn.jpg

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Karniszyn – Kobyla Łąka

Opublikowano .

W dniu 22 maja 2019r. w Ciechanowie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00”, w wysokości 249 000,00 zł od w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Inwestycja ta zakresem obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,45 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi.
Informacje dotyczące zadań, finansowanych przy udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego w subregionie ciechanowskim dostępne są na stronie
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7239,blisko-4-7-mln-zl-na-drogi-dojazdowe-do-gruntow-rolnych-w-subregionie-ciechanowskim.html

4633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 14633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 24633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 34633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 44633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 54633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 6

7 czerwca 2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 7 czerwca 2019r. odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.

Porządek obrad Sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń
  o powierzchni 178,32 m² przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń biurowych oraz dwóch garaży położonych przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2018.
 18. Podjęcie Apelu kierowanego do władz gmin z terenu powiatu żuromińskiego
  w sprawie podjęcia działań wsparcia finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na rok 2020.
 19. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.          

IMG 1530IMG 1531IMG 1532IMG 1533