pdfWAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

thumb koronawirus

pdfJak zapobiegać zakażeniu

Wszelkie dodatkowego przydatne informacje i zalecenia związane koronawirusem dostępne są na rządowej stronie pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

KOMUNIKAT STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniami związanymi z koronawirusem mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, informuję:

 1. Jeżeli masz objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem , a więc: gorączkę, suchy kaszel, duszność i problemy z oddychaniem wówczas:
  • zadzwoń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie , nr tel. 502 530 980 lub 23/6572217, lub na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia nr 800 190 590 aby uzyskać informację, jak dalej postępować;
  • zgłoś się do szpitala zakaźnego (najbliższy w Ciechanowie, tel. 23/ 67 30 340 lub w Płocku);
   • Nie zgłaszaj się do przychodni POZ ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia czy jest to potrzebne. Unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie.
 2. W trosce o Twoje bezpieczeństwo a także bezpieczeństwo pracowników Starostwa i jednostek powiatowych, a w szczególności Wydziału Komunikacji i Transportu apeluję o załatwianie spraw tylko ważnych i niezbędnych, wszelkie inne proszę odłożyć na czas późniejszy. Zachęcam do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z urzędem i jeśli to możliwe, do załatwiania spraw telefonicznie lub droga e-mailową.
 3. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków część pracowników będzie zmuszona zająć się własnymi dziećmi, może to spowodować utrudnienia w przyjmowaniu interesantów i wydłużyć czas załatwiania spraw.Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Szanowni Państwo, w związku powyższym liczę na odpowiedzialną postawę , zachowanie spokoju oraz zastosowanie się do komunikatów i wskazówek organów sanitarnych i państwowych.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym w  Żurominie od 16 marca 2020 (poniedziałek) do odwołania będą załatwiane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez platformę ePUAP. Adresy , telefony kontaktowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danego wydziału.

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻUROMINIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki klienci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem Wydziału.

W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 23 65 72 710 lub 23 65 33 257.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

Polecenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia

W sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz doręczania kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa mazowieckiego

pdfTreść polecenia184.81 KB

FB

Żuromin6

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. Konkursu Ortograficznego

Opublikowano .

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowaniu szkół ukierunkowanego na inny sposób kształcenia tj. nauczania na odległość z powodu pandemii koronawirusa informuję, że XVIII Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem „Powiatowy Mistrz Ortografii” – dla uczniów szkół podstawowych w kategorii klas IV-VI, VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych odbędzie się w innym terminie.

Stosowna informacja o nowym terminie zostanie przekazana do szkół.

Starosta Żuromiński

starosta

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowego Dnia Zdrowia

Opublikowano .

Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia, które obchodzone są corocznie 7 kwietnia, w tym roku mają szczególny wymiar. Z ogromnym poświęceniem, odwagą
i determinacją walczycie na pierwszej linii z pandemią koronawirusa, ratując wiele istnień ludzkich równocześnie narażając własne zdrowie.
Wszystkim pielęgniarkom, lekarzom i pozostałym pracownikom służby zdrowia pragnę złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka. Odpowiedzialność, wyrozumiałość i profesjonalne podejście do cierpiących, to nieodłączne wartości Waszej pracy. Życzymy satysfakcji zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech na co dzień otacza Was życzliwość i serdeczność tych, których spotykacie na swojej drodze.

Starosta Żuromiński

starosta

Pierwsza dostawa środków ochrony osobistej

Opublikowano .

Dziś do naszego szpitala trafi pierwsza dostawa środków ochrony osobistej, zakupionych ze środków przekazanych przez Samorząd Powiatowy. Będą to maski ochronne FFP2 -230 szt, kombinezon ochronny -51 szt oraz ochraniacze na buty, wartość zakupu 15 tys. złotych. Nieodpłatnie 800 par rękawiczek ochronnych przekazał Pan Adam Czarnomski- dziękujemy bardzo. Nadal trwa zbiórka środków na zakup respiratora, pieniądze można wpłacać bezpośrednio na konto szpitala lub poprzez "Zrzutka.pl".

91843348 2970607929693093 3387333010050252800 n92000308 3759516640787186 8387161682647973888 n

Podpisanie umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 27 marca  2020 r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: ,,Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu żuromińskiego  oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu” z firmą  TAXUS UL Sp. z o.o. ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa, za  cenę brutto w wysokości: 62.230,33zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 33/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 16.10.2020r. 

26 marca 2020 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26 marca 2020r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. 
Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27 stycznia 2020r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi.
 6. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2019r.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie.
 10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za rok 2019.
 11. Przyjęcie Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu żuromińskiego za rok 2019.
 12. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie za 2019 rok.
 13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za rok 2019.
 14. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2019.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie za rok 2019 i wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2020.
 16. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2019.
 17. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego na lata 2019 - 2023” za rok 2019.
 18. Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego w 2019 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 21. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.               

IMG 3438IMG 3439IMG 3440IMG 3441IMG 3442

Zmiany w Inspekcji Sanitarnej

Opublikowano .

Z dniem 15 marca 2020 roku na podstawie ustawy z 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020,poz.322) państwowe powiatowe inspektoraty sanitarne zostały włączone w struktury administracji rządowej zespolonej w województwie.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny  będzie przedstawiał przynajmniej raz w roku radzie powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. W oparciu o przedłożoną informację rada powiatu będzie upoważniona do występowania z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego.

Ponadto wójt ,burmistrz, prezydent miasta w przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, może wystąpić do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.