DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Serduszko dla Gabriela Sawickiego

Opublikowano .

Kolejne partie nakrętek zgromadzonych w serduszku zlokalizowanym przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Żurominie zostały przekazane przez Starostę Żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego na leczenie i powrót do zdrowia Gabriela Sawickiego. Dzięki nakrętkom zebranym przez pracowników Starostwa i mieszkańców powiatu żuromińskiego możemy wesprzeć osoby potrzebujące pomocy.

„Każdy może przyłączyć się do zbiórki i przekazać nakrętki – to nic nie kosztuje, a może pomóc.”

Dziękujmy za okazaną pomoc i zachęcamy wszystkich do tego, aby nie wyrzucać plastikowych nakrętek do kosza, ale je zbierać, aby potem przekazać w wyznaczonym miejscu.

Gabriel Sawicki ma 13 lat i choruje na rzadką chorobę – Zespół Williamsa, zwapnienie nerek, wadę serca oraz nadciśnienie tętnicze. Jest pod opieką wielu specjalistów. Niestety cena na leczenie i rehabilitację jest bardzo kosztowna.

Zachęcamy Państwa do dalszego angażowania się w tę szczytną, charytatywną akcję- razem możemy więcej.
288958909 338640181767408 4924674904779236753 n

Powiatowy Konkurs Językowy

Opublikowano .

W dniu 02 czerwca 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu, odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych Powiatu Żuromińskiego zorganizowana przez nauczycieli języków obcych. Konkurs objęty był honorowym patronatem Starosty Żuromińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń oraz Rady Rodziców Liceum w Bieżuniu.

W konkursie udział wzięło pięć cztero-osobowych drużyn ze szkół podstawowych w: Żurominie - szkoła nr 1, Bieżuniu, Siemiątkowie, Łaszewie i Lubowidzu. Konkurs obejmował trzy konkurencje dotyczące znajomości języka angielskiego oraz niemieckiego. Zadania konkursowe polegały na:

  1. nagraniu krótkiego filmu w języku obcym pt. „Jeden dzień w Londynie” lub „Jeden dzień w Berlinie”,
  2. rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego,
  3. znajomości ważniejszych zagadnień kulturowych czterech krajów anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych i Australii oraz trzech krajów niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Zwycięzcą konkursu została drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lubowidzu, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie, a trzecie miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Siemiątkowa. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, oraz Radę Rodziców LO w Bieżuniu.

Konkurs zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa Żuromińskiego Pani Joanna Jucewicz-Morawska, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Pan Andrzej Szymański oraz Przewodnicząca Rady Rodziców LO w Bieżuniu Pani Nina Pachniewska.

W przerwach między poszczególnymi konkurencjami uczniowie Liceum w Bieżuniu zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się utwory muzyczne wykonywane w języku angielskim.

Celem konkursu było promowanie zainteresowania kulturą państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, rozwijanie zainteresowania językami obcymi wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, jak również integracja oraz promowanie współpracy między szkołami powiatu żuromińskiego.

Lena Gulczyńska- nauczyciel języka niemieckiego

Wojciech Tomczuk- nauczyciel języka angielskiego

DSC 0005DSC 1034DSC 1073

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.400,00 zł na realizację w 2022 roku programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja programu planowana jest od września br. Adresatami programu będą sprawcy przemocy domowej:

  • samodzielnie zgłaszające się,
  • kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
  • kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
  • zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje do uczestnictwa w programie.
Dyrektor PCPR
Danuta Przybył