Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Powiatowego Obwodu Dróg

Opublikowano .

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Kierownika Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie Uchwałą Zarządu Powiatu Żuromińskiego Nr 311/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. na stanowisku Kierownika Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie z dniem 01 kwietnia 2012r. zatrudniony został Pan Stanisław Drążewski zam. Lubowidz.

W wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie terminie do tut. Starostwa wpłynęła jedna oferta tj. oferta Pana Stanisława Drążewskiego, która spełniała wszystkie wymagania formalne. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawił koncepcję Zarządzania Powiatowym Obwodem Dróg w Żurominie i odpowiedział na wszystkie pytania dodatkowe z nią związane. Wykazał się również znajomością przepisów ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa pracy. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa zaproponowała kandydaturę p. Stanisława Drążewskiego na stanowisko Kierownika Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie. W dniu 30 marca br Zarząd Powiatu Żuromińskiego podjął uchwałę o zatrudnieniu p. Stanisława Drążewskiego na stanowisku Kierownika Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie. Stosunek pracy nawiązany został na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony 4 lat. tj. od dnia 01.04.2012r. -31.03.2016r.

e-max.it: your social media marketing partner