kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu

Opublikowano .

W dniach 7 i 8 maja br odbył się Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę testów pisemnych uczestników indywidualnych oraz sprawozdań szkół z wykonanych prac praktycznych. Komisja ustaliła następujące wyniki Konkursu:

WYNIKI FINAŁU – część teoretyczna

SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce –Sylwia Kowalewska- Szkoła Podstawowa w Łaszewie

II miejsce – Aleksandra Nisigowska - Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie

III miejsce –Marcelina Milewska-Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie

 

GIMNAZJA

I miejsce – Natalia Kawczyńska - Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

II miejsce – Edyta Górka – Gimnazjum Nr 3w Syberii

III miejsce – Aleksandra Kubkowska – Gimnazjum Nr 3 w Syberii

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce – Łukasz Szymański– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

II miejsce– Łukasz Lempek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

III miejsce – Oliwia Filipska– Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych wyłonieni w etapie szkolnym zostali bezpośrednio finalistami powiatowymi:

 

w kategorii Szkoły Podstawowej Specjalnej

Krzysztof Sobotka – zespół edukacyjno-terapeutyczny „M”

 

w kategorii Gimnazjum Specjalnego

Mariusz Kaźmierski  - kl. I

Ewelina Rybicka- zespół edukacyjno-terapeutyczny „S”

 

w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoła Przysposobiająca do Pracy

Katarzyna Orłowska- zespół edukacyjno-terapeutyczny „P”

 

WYNIKI FINAŁU – część praktyczna

SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Łaszewie

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu

III miejsce –  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

 

GIMNAZJA

I miejsce - Gimnazjum Nr 3 w Syberii

II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Lubowidzu

III miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

III miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu

 

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie otrzymał wyróżnienie zespołowe.

 

Wręczenie nagród przewidziane jest na miesiąc czerwiec.

e-max.it: your social media marketing partner