Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Ranking powiatów w zakresie inwestycji w infrastrukturę techniczną

Opublikowano .

W tygodniku "WSPÓLNOTA" - piśmie samorządu terytorialnego (Nr 39-40 z dnia 6 października 2012r.), opublikowany został samorządowy ranking inwestycji w infrastrukturę techniczną. W kategorii powiatów ziemskich Powiat Żuromiński znalazł się na 8 miejscu w województwie mazowieckim (spośród 37) oraz na 59 miejscu w Polsce (spośród 314). Pozycja w rankingu obliczana była na podstawie wartości inwestycji z trzech działów – transportu, gospodarki komunalnej oraz gospodarki mieszkaniowej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat 2009-2011.

Wartość osiągnięta dla Powiatu Żuromińskiego wynosi 191,73 zł per capita na jednego mieszkańca. Ranking objął inwestycje finansowane z udziałem środków z dotacji, zarówno z programów krajowych jak również unijnych. Informację uzupełniono także zestawieniem, obejmującym inwestycje bez udziału środków dotacyjnych. Powiat Żuromiński plasuje się tu również na 8 miejscu w województwie mazowieckim oraz na 80 w kraju (wartość – 77,19 zł per capita).

Wszystkie planowane zadania inwestycyjne Powiat Żuromiński zrealizował przy zadłużeniu z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2011r. w wysokości 2 694 541 zł i wskaźniku zadłużenia (tj. zadłużenia w relacji do wykonanych dochodów) w wysokości 5,67%, który osiągnął poziom znacznie poniżej dopuszczalnego limitu 60%.

opracował: Jan Orkwiszewski
inspektor ds. planowania, nadzorowania i rozliczania zadań inwestycyjnych w Wydziale Infrastruktury

e-max.it: your social media marketing partner